Windpark De Lutte houdt NRD-bijeenkomst

| 18 april 2023

Bron: Windpark De Lutte

Op donderdag 20 april organiseert initiatiefnemer Prowind een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)-bijeenkomst van Windpark De Lutte.

Het project Windpark De Lutte omvat een plan voor vier windturbines met 7,2 MW vermogen en 250 meter tiphoogte langs de A1 in het buurtschap De Poppe in de gemeente Losser, provincie Overijssel.

De bijeenkomst start om 19.00 uur in Dorpshoes Erve Boerrigter, Plechelmusstraat 14, De Lutte. Tijdens de bijeenkomst kunnen belangstellenden in gesprek gaan met experts die de onderzoeken van het windpark gaan uitvoeren en aanschuiven bij gesprekstafels. Bij de bijeenkomst zijn daarnaast vertegenwoordigers aanwezig van de Provincie Overijssel en Prowind. Aanmelden kan tot en met 19 april, zie website.

NRD

De NRD van Windpark De Lutte is een plan van aanpak voor de op te stellen Milieueffectrapportage (MER). Hierin wordt onder andere beschreven:
• op welke wijze de MER wordt opgesteld;
• aan welke milieuaspecten deze wordt getoetst (bijvoorbeeld geluid, slagschaduw, veiligheid);
• hoe de beoordeling van de milieuaspecten plaatsvindt;
• welke alternatieven er worden afgewogen.
Er worden in een NRD nog geen inhoudelijke keuzes gemaakt. De MER is bedoeld om verschillende varianten af te wegen op basis van de zowel positieve als negatieve te verwachten effecten, om zo tot een afgewogen voorkeur te komen

De resultaten van deze onderzoeken worden in het najaar van 2023 opgenomen in de Milieueffectrapportage (MER) van Windpark De Lutte. De MER wordt als bijlage toegevoegd aan het projectbesluit en de vergunningaanvragen die naar verwachting eind dit jaar bij de Provincie Overijssel worden ingediend. Het windpark zou dan naar verwachting in 2028 operationeel zijn.

Tags: , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.