Windpark Streepland bereikt financial close

| 18 februari 2021

Bron: Windparkstreepland.nl

Op 17 februari 2021 bereikten initiatiefnemers, Windunie, Greenchoice en Meewind ‘Financial Close’ voor Windpark Streepland. Rabobank financiert de drie windturbines van het windpark dat onderdeel uitmaakt van Windcluster Klaverpolder. Het windpark zal naar verwachting eind 2022 in gebruik worden genomen.

Windpark Streepland wordt ontwikkeld door Goede Buren, een initiatief van coöperatie Windunie, energieleverancier Greenchoice en beleggingsfonds Meewind. Het windpark komt aan de oostzijde van de A16/A59, nabij treinstation Lage Zwaluwe en verzorgingsplaats Streepland. De drie windturbines worden geleverd door het Duitse Nordex en zijn van het type N149-5X met 5,7 MW vermogen. De turbines hebben een ashoogte van 135 meter, een rotordiameter van 149 meter en een tiphoogte van bijna 210 meter. De turbine is geselecteerd om zo min mogelijk hinder voor de omgeving te creëren. De windturbines worden zo ingesteld dat alle omwonenden nul uur slagschaduw ondervinden.

Planning
Nu de financiering rond is kan met de bouw gestart worden. Binnenkort starten de voorbereidende werkzaamheden door de civiele aannemer H4A. Medio november 2021 start de aanleg van toegangswegen, kraanopstelplaatsen en fundaties. Bij de bouw van de fundaties wordt gebruik gemaakt van schroefpalen in plaats van heipalen. In de zomer van 2022 volgt het plaatsen van de windturbines. De verwachting is dat het windpark eind 2022 in gebruik kan worden genomen.

Energie A16
De drie turbines maken deel uit van de bredere samenwerking Energie A16, bestaande uit 28 turbines die in 6 clusters langs de rijksweg A16 over een lengte van ongeveer 28 km komen te staan. Deze worden ontwikkeld door verschillende energiebedrijven en energiecollectieven. Windpark Streepland wordt onderdeel van windcluster Klaverpolder, dat in totaal negen windturbines telt. Ten oosten van Windpark Streepland, aan de oostzijde van de HSL, bouwt Vattenfal al aan de 6 windturbines van het zelfde type in Windpark Klaverpolder.

Het sein voor de komst van 28 windturbines langs de A16 stond al op groen na de uitspraak van de Raad van State op 4 december 2020. In 2022 moeten de windturbines jaarlijks tezamen een hoeveelheid elektriciteit opwekken dat vergelijkbaar is met het energieverbruik van ruim 70.000 huishoudens.

Omgeving
25% van het rendement van het windpark komt ten goede aan de lokale gemeenschap. Daarnaast krijgen omwonenden van Windpark Streepland de gelegenheid financieel te participeren in dit windpark. Op termijn wordt dit ook mogelijk voor alle omwonenden langs de A16.

Daarnaast investeert Goede Buren vanuit de opbrengsten van het windpark lokaal in kunst en educatie, wordt een maatschappelijk fonds opgericht en kunnen minimaal 500 huishoudens in de directe omgeving profiteren van gratis stroom uit het windpark. Omwonenden beslissen mee over de manier waarop de voordelen uit het windpark voor hen en de omgeving worden ingezet. Hier is al een aanzet voor gemaakt. In de tweede helft van 2021 wordt hier verder invulling aan gegeven.

 

 

Tags: , , , , , , , , , , ,

Category: Onshore windparken

Reacties zijn gesloten.