Zuidoost-Drenthe is ruimte voor windturbines

| 18 oktober 2012

Ruimte hebben ze genoeg in Drenthe, echter de invulling wijkt af van die in de noordelijke Drentse Veen kolonien. Dit is het resultaat van het onderzoek dat provincie en de gemeenten Coevorden en Emmen hebben laten uitvoeren naar de mogelijkheden van windmolens in die gemeenten.
Met behulp van een drie-dimensionaal model van het gebied zijn door de adviesbureaus ROM3D, H+N+S en Schoene de opstellingsvarianten op verschillende criteria onderzocht. In het onderzoek is onder andere gekeken naar de kernkwaliteiten van het gebied, het verhaal achter de opstelling, het aantal molens en de leef- en woonomgeving. Daarmee is een relatie gelegd tussen windmolens en het landschap. Op basis van deze criteria, blijkt dat in dit gebied kleinere opstellingen mogelijk zijn dan op het grondgebied van Aa en Hunze en Borger-Odoorn. Ook al is het zoekgebied groter in Emmen en Coevorden, door meer verspreid liggende bebouwing in het landelijk gebied, blijkt de ruimte om grote aantallen turbines in een opstelling te plaatsen kleiner.

Lees hier het originele bericht.

Bron: Provincie Drenthe

Category: Bedrijven, Electriciteit, Groene energie, Onshore windparken, Overheid, Subsidie, Windenergie, Windkaart, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.