Bouw 8 turbines van Windpark Zeewolde mag doorgaan

| 19 december 2019

De Raad van State heeft positief uitspraak gedaan over de bouw van de 8 turbines van Windpark Zeewolde langs de A27 tussen de Vogelweg en de Ibisweg bevestigd. Door het ongegrond verklaren van de alle beroepen kan de bouw van de 8 windturbines op korte termijn beginnen.

Een projectontwikkelaar en een aantal andere eigenaren van percelen hadden vanwege plannen voor de bouw van woningen beroep aangetekend tegen een eerdere uitspraak van de minister van Infrastructuur en Waterstaat op 26 september 2018. Bij dit besluit had de minister de plicht opgelegd tot het gedogen van de aanleg en instandhouding van acht windturbines met bijkomende werken.

Directeur van Windpark Zeewolde Sjoerd Sieburgh Sjoerdsma: “Ik ben blij dat de Raad van State nogmaals het belang van duurzame energie onderstreept. Vol vertrouwen bouwen we verder aan dit mooie windpark, ook in het belang van ons gebied.”

De 8 windturbines maken deel uit van in totaal 91 windturbines die samen het 320 MW Windpark Zeewolde vormen. Het windpark is een opschalingsproject waarbij 220 verspreide verouderde windturbines vervangen worden door 91 nieuwe turbines met gezamenlijk bijna drie keer zo veel vermogen.

Het windpark is eigendom van Windpark Zeewolde B.V., een unieke samenwerking van meer dan 200 boeren, bewoners en moleneigenaren in het buitengebied van Zeewolde. Het is het grootste boeren/burgerwindinitiatief van Europa. In oktober is al een begin gemaakt met de werkzaamheden aan het transformatorstation en de infrastructuur.

Met de uitspraak zou de bouw van woningen in het gebied zou ook nog mogelijk moeten zijn. Afbeelding: Windpark Zeewolde

 

.

 

 

Tags: , ,

Category: Onshore windparken, Onshore windparken, Windparken

Reacties zijn gesloten.