Britse regering geeft groen licht voor 8 GW aan offshore windprojecten

| 19 juli 2022

Britse regering geeft groen licht voor 8GW aan offshore windprojectenVandaag hebben zes offshore windprojecten groen licht gekregen van de Britse Secretary of State for Business, Energy and Industrial Strategy om een huurovereenkomst aan te gaan met The Crown Estate.

In april, na de voltooiing van een Habitat Regulations Assessment – een beoordeling van de potentiële effecten op de meest waardevolle milieuhabitats in het VK – heeft The Crown Estate de regeringen van het VK en Wales in kennis gesteld van het voornemen om door te gaan met het plan voor de aanbestedingsronde voor offshore wind, de Offshore Wind Leasing Round 4 (Ronde 4), op basis van een ‘afwijking’.

De Secretary of State for Business, Energy and Industrial Strategy heeft er nu mee ingestemd dat The Crown Estate met het plan kan doorgaan, en de regering van Wales heeft geen bezwaar gemaakt tegen de kennisgeving.

8 GW vermogen

Het gaat om 2 projecten van 1,5 GW van RWE Renewables voor de kust van Yorkshire, een 1,5 GW project voor de kust van Lincolnshire van Green Investment Group en Total, twee 1,5 GW projecten van het consortium bestaande uit EnBW en Total voor de noordkust van Wales en voor de kust van Barrow-In-Furness, en tenslotte een 480 MW project voor de kust van Lancashire van Offshore Wind Limited. In totaal gaat het om 8 GW aan toekomstig opgesteld vermogen.

Een verbeterde aanpak

Dankzij de afwijkingsprocedure kunnen plannen of projecten worden uitgevoerd als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, terwijl de vastgestelde milieueffecten volledig worden gecompenseerd door compenserende milieumaatregelen. Het gebruik van afwijkingen voor de Offshore Wind Leasingsronde 4 weerspiegelt de complexe uitdagingen waarmee het mariene milieu wordt geconfronteerd naarmate het steeds drukker wordt – een uitdaging waarmee de meeste toekomstige offshore windontwikkelingen waarschijnlijk zullen worden geconfronteerd, zo meldt The Crown Estate.

The Crown Estate heeft daarom het voortouw genomen met een nieuwe strategische benadering van de beoordeling van de Habitatverordeningen, waarbij belangrijke instanties bijeen zijn gebracht om deze uitdagingen aan te pakken en een evenwicht te vinden tussen milieuoverwegingen en de dringende noodzaak om de ontwikkeling van offshore hernieuwbare energiebronnen te versnellen.

De aanpak omvat een rigoureuze milieubeoordeling die wordt ondersteund door een werkgroep van deskundigen bestaande uit de betrokken wettelijke instanties voor mariene planning in het VK, de wettelijke instanties voor natuurbehoud, relevante niet-gouvernementele organisaties en de regeringen van het VK en Wales.

Bij de beoordeling van de Habitatvoorschriften konden significante negatieve effecten op twee beschermde habitats (de speciale beschermingszone Doggersbank en de speciale beschermingszone Filey and Flamborough Head) niet worden uitgesloten. The Crown Estate zal nu, overeenkomstig de afwijking, voor het eerst voor elk van deze twee beschermde gebieden een stuurgroep oprichten, bestaande uit overheids- en wettelijke natuurbeschermingsinstanties en de betrokken projectontwikkelaars, om toe te zien op de ontwikkeling en uitvoering van strategische milieucompensatieplannen.

In de loop van de volgende weken zal The Crown Estate met de voorkeursgegadigden voor elk van de zes projecten contact opnemen om de volgende stappen in verband met de Ronde 4 te bevestigen. In alle huurovereenkomsten die worden gesloten, zullen de nodige milieumaatregelen en compenserende maatregelen worden opgenomen.

Offshore windvermogen in het VK

De vandaag bereikte overeenkomst kan een cruciale bijdrage leveren tot de levering van duurzame, hernieuwbare energie voor de nul-uitstoot ambities van het VK.

Het VK heeft al een 43 GW pijplijn van offshore windparken die al in bedrijf zijn, worden gebouwd of gepland zijn. Met de op 5 juli aangekondigde plannen voor de ontwikkeling van tot 4 GW aan drijvende offshore windparken in de Keltische Zee, de Ronde 4 projecten en de leasingactiviteiten van Scotwind, komt hier nog eens 37 GW bij. Bron: The Crown Estate

Tags: , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.