Chemship heeft met ingebruikname chemicaliëntanker met ondersteunende windvoortstuwing een wereldwijde primeur

| 19 februari 2024

Rederij Chemship heeft een primeur met de ingebruikname van de eerste chemicaliëntanker ter wereld met Wind Assisted Ship Propulsion.

Het schip, de MT Chemical Challenger, doet dienst op de Trans-Atlantische route tussen de Oostkust van de Verenigde Staten en het Middellandse Zeegebied.

Afgelopen week zijn vier 16-meter hoge aluminium windzeilen aan boord geïnstalleerd in de Rotterdamse haven. Met deze VentoFoils van Econowind wordt een direct windoppervlak gecreëerd van 180 m2. Slimme vacuümtechnologie vervijfvoudigt de kracht van de wind, waardoor een bruto windoppervlak van 900 m2 wordt gerealiseerd. Dat staat gelijk aan een denkbeeldig zeil van 30 bij 30 meter. Chemship verwacht met deze turbozeilen een gemiddelde CO2-besparing van 10% te realiseren.

Vooroplopen met vergroenen

Chemship beschikt over een relatief jonge vloot met een gemiddelde leeftijd van zeven jaar. CEO Niels Grotz ziet de scheepvaart met ondersteunende windvoortstuwing terugkeren naar de basis: “Als fervent zeiler ken ik de kracht van de wind. Deze duurzame en gratis energiebron gaan we nu benutten op MT Chemical Challenger. Ondanks dat zeetransport van alle modaliteiten nu al de laagste carbon footprint heeft, kunnen we met wind onze bestaande vloot verder verduurzamen. Met de VentoFoils gaan we minder brandstoffen verbruiken en dus CO2-uitstoot reduceren. Voor dit schip verwachten wij een jaarlijkse CO2-reductie van 850 ton. Dit staat gelijk aan de jaarlijkse CO2-uitstoot van ruim 500 personenauto’s.”

CO2-beprijzing

De start van het varen met windondersteuning valt precies samen met de introductie van het Europese emissiehandelssysteem voor de scheepvaart. Reders betalen sinds 1 januari voor de uitstoot die gepaard gaat met het vervoer van goederen over zee van en naar Europese havens. Niels licht toe: “Onze klanten vragen in toenemende mate om CO2-rapportages. Des te beter onze schepen presteren des te hoger de waardering van klanten. Minder uitstoot is niet alleen gunstig voor het milieu, je merkt het ook direct in je portemonnee.”

Niels Grotz aen Michiel Marelis

Business as usual

De windzeilen passen goed binnen de bestaande configuratie van de Chemship-tankers. Operationeel Directeur Michiel Marelis vertelt over de keuze voor windvoortstuwing: “Scheepvaart is evolutie. Chemship was op zoek naar een oplossing die de normale bedrijfsvoering niet in de weg zit. Deze windzeilen zijn gemakkelijk te installeren zonder versterkingen aan het schip. Ze zijn lichtgewicht, hebben een kleine ‘footprint’ aan dek en belemmeren het zicht van de bemanning niet. Met een druk op de knop kunnen zij de zeilen inklappen of opzetten als dat nodig is. Boven windkracht zeven klappen de zeilen automatisch in. Dat is wel zo veilig. Het is nu leren in de praktijk. Bij positieve resultaten gaan we ook een volgend schip met VentoFoils uitrusten.”

Duurzaamheidsstrategie

De windvoortstuwing is onderdeel van een groter duurzaamheidsplan. Michiel legt uit: “Het mooie van deze turbozeilen is dat je het aan klanten kunt laten zien. Het spreekt bij iedereen direct tot de verbeelding. Wij hopen hiermee anderen te inspireren om ook voor windondersteuning te kiezen. Daarnaast zetten we ook in op zaken die niet zichtbaar zijn. Je kunt denken aan betere smeerolie en een coating waarmee het schip efficiënter door het water glijdt. Cumulatief leidt dit tot een brandstofbesparing van ruim 15%. En dat gaat hand in hand met een CO2-reductie. Chemship blijft zich inzetten voor het verduurzamen van de vloot.” Bron: Chemship

 

Tags: , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.