Deens onderzoek: wind op land goedkoopste vorm van energie

| 19 september 2014

De Deense rijksdienst Energie is van mening dat windkracht van windturbines op land de goedkoopste vorm van energie is op dit moment. Deze windmolens verslaan de offshore windturbines, maar ook nieuwe kolen- en / of gasgestookte centrales.

Volgens de berekeningen van de Deense energiedienst kost landwind per kilowattuur ruim 4 cent, offshore wind en de met fossiele brandstoffen opgewekte elektriciteit krap het dubbele. In totaal omvat de kostenanalyse 10 energietechnologieën. In de middenmoot bevinden zich qua kostprijs met houtpellets gestookte centrales.

In de staartgroep zitten PV-zon en centrales die draaien op biomassa. Uitgangspunt bij de berekening was dat de installaties in 2016 in bedrijf worden gesteld.

Ooltgenplaat Deltawind

Akkerrand windpark Ooltgenplaat Deltawind

Lees meer

Bron: Energie Actueel

Tags: , , , , , , ,

Category: Electriciteit, Groene energie, Onderhoud, Onshore windparken, Overheid, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.