DEI+ 2021 regeling geopend

| 19 januari 2021

Op maandag 18 januari, 2021, is de Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) 2021 ronde  geopend. Het totale beschikbare budget is meer dan 85 miljoen euro. Aanvragen kunnen tot 7 januari 2022, 17:00 uur, ingediend worden.

Het doel van de door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat in leven geroepen DEI+ subsidiemodule is het ondersteunen van pilot- en demonstratieprojecten die bijdragen aan het kosteneffectief reduceren van de CO2-emissies in 2030. Hiervoor worden verschillende thema’s uitgekozen waarbinnen een project moet vallen.

In een pilotproject test de aanvrager een nieuwe technologie getest en wordt deze verbetert in een proefopstelling die kenmerkend is voor de praktijk. In een demonstratieproject investeert de aanvrager in een productie-installatie die ook na afloop van het subsidieproject in gebruik blijft. De DEI+ staat open voor bedrijven in Nederland en Caribisch Nederland (Bonaire, St. Eustasius en Saba).

DEI+ 2021 thema’s
De DEI+ 2021 richt zich op een aantal verschillende thema’s: Circulaire economie, Hernieuwbare energie inclusief ruimtelijke inpassing, CCUS (Carbon Capture, Utilization en Storage) (alleen pilotprojecten), Lokale infrastructuur, Energie-efficiëntie, Flexibilisering van het energiesysteem waaronder waterstof (alleen Pilots), Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen en overige methoden voor CO2-reductie.

Binnen het thema Hernieuwbare energie kunnen subsidie aanvragen voor projectinvesteringen gedaan worden in windenergie, zonne-energie, warmte in de omgevingslucht, warmte in het oppervlaktewater
geothermie, energie uit oceanen, waterkracht, biomassa, stortgas en gas van rioolzuiveringsinstallaties
biogas.

Een specifiek thema op het gebied van hernieuwbare energie is Ruimtelijke inpassing van grootschalige elektriciteitsopwekking met zon of wind. Dit thema richt zich op ondernemers/eindgebruikers die investeren in een innovatie. Grootschalig opgewekte elektriciteit uit zonne- en/of windenergie wordt daarin ruimtelijk goed ingepast. Dit doen ze alleen of in samenwerking met bijvoorbeeld de leverancier van de innovatie.

Het thema ‘Flexibilisering van het energiesysteem’ ondersteunt pilotprojecten die op een optimale en kostenefficiënte manier de flexibiliteit van het energiesysteem vergroten. Mogelijke voorbeelden zijn projecten die inzetten op grootschalige opslag en conversie vanuit elektriciteit naar andere energiedragers en/of producten. Daarbij wordt in het bijzonder gezocht naar projecten die gebruik maken van groene waterstof. Productie van waterstof uit hernieuwbare energie door middel van elektrolyse. Of naar projecten die zich richten op de verbetering van de stuurbaarheid van hernieuwbare-energie-opwekinstallaties.

Budget en looptijd
Het beschikbare budget voor de thema’s is € 76,6 miljoen. Voor ‘Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen’ is een apart aanvullend budget van € 9 miljoen beschikbaar. Voor de projecten geldt een looptijd van 4 jaar. Bron: RVO

Tags: , , , , , , , , ,

Category: Subsidie, Windenergie

Reacties zijn gesloten.