Eneco, CertiQ en FlexiDAO starten pilot met tijdsgebonden groene stroom

| 19 mei 2021
Eneco, CertiQ en FlexiDAO starten Pilottest met tijdsgebonden groene stroom

Prinses Amaliawindpark © Eneco

Eneco, CertiQ en FlexiDAO gaan in Nederland tijdsgebonden groene stroom testen om in de toekomst tijdsgebonden te kunnen certificeren. Het betreft een pilotproject waarbij een digitale koppeling wordt gemaakt tussen Prinses Amaliawindpark (120 MW) en een 12 MW elektrodeboiler van Eneco die is aangesloten op het stadswarmtenet in de wijk Ypenburg in Den Haag. Het project is een van de zes projecten wereldwijd die de mogelijkheid van tijdsgebonden groene stroom moet gaan testen. De eerste resultaten worden verwacht in het najaar.

Met de koppeling tussen het Prinses Amaliawindpark en de elektrodeboiler in Ypenburg, dat naast een aantal gasketels ook het lokale stadswarmtenet van warmte voorziet, worden de benodigde metingen, procedures en software getest om in de toekomst tijdsgebonden te kunnen certificeren. De productie en het verbruik van groene stroom wordt hierbij op uur en kwartierbasis gemeten en gecertificeerd.

Betere aansluiting op toekomstig energiesysteem

Het huidige certificeringssysteem met Garanties van Oorsprong (GvO’s) biedt deze mogelijkheid om tijdsgebonden te certificeren niet. Met een tijdsaanduiding kan de garantie worden gegeven dat de groene stroom binnen hetzelfde uur of zelfs binnen hetzelfde kwartier wordt geproduceerd en ook geconsumeerd. Dit sluit beter aan op een energiesysteem waarin de balans tussen verbruik en opwek steeds belangrijker wordt door de toename van weersafhankelijke elektriciteitsproductie met zon en wind.

Een transparanter certificeringssysteem geeft particuliere klanten en bedrijven nauwkeuriger inzicht in de duurzaamheid van hun stroomverbruik. Het geeft hen de mogelijkheid scherpere keuzes te maken welke elektriciteit zij willen gebruiken en bedrijven kunnen hun behaalde duurzaamheidsambities nog explicieter maken.

Eneco, CertiQ en FlexiDAO gaan met het project onderzoeken hoe data uit verschillende systemen ten aanzien van de stroomproductie en -consumptie kunnen worden gecombineerd. Daarnaast wordt er bekeken hoe de certificering van de tijdsgebonden groene stroom ingepast kan worden in het bestaande wettelijke systeem van GvO’s.

FlexiDAO levert in dit project de technologie gebaseerd op blockchain om de productie en het verbruik 24/7 te volgen, ondersteund met de meetgegevens die Eneco ter beschikking stelt. CertiQ is wettelijk verantwoordelijk voor de certificering van elektriciteit en hernieuwbare warmte en onderzoekt binnen dit pilotproject hoe een transparantere, tijdsgebonden certificering kan worden ingepast binnen het huidige systeem van certificering van duurzame energie.

EnergyTag

Het project is een van de zes projecten wereldwijd die de mogelijkheid van tijdsgebonden groene stroom moet gaan testen. Dit gebeurt onder de paraplu van EnergyTag, een initiatief van de energie-industrie om samen met meer dan 100 bedrijven, overheden en NGO’s te werken aan een transparanter certificeringssysteem dat beter aansluit op de toename in het aanbod van energie die wordt opgewekt met wind en zon en daarmee weersafhankelijk is. Het doel is om de energietransitie te versnellen door 24/7 certificeerbare groene stroom aan te kunnen bieden. Bron: Eneco

Tags: , , , , , ,

Category: Electriciteit, Windenergie

Reacties zijn gesloten.