Evenwichtig onderzoek Wageningen moet er komen

| 19 maart 2014

Kritisch Platform Windenergie Wageningen vindt de plannen voor plaatsing windturbines in Wageningen maar niks. De onregelmatige en gemiddeld zwakke wind in Wageningen biedt weinig continuïteit in stroomopwekking en de locatie in de uiterwaarden/havengebied van Wageningen is geen goed idee, volgens het Platform (www.kpww.nl).Bovendien kan te veel opgewekte windelektriciteit niet worden opgeslagen.” De bezorgde Wageningse burgers vinden dat deze en andere afwegingen onvoldoende zijn meegenomen in het onderzoek, dat Stichting Windenergie Wageningen (WEW) in opdracht van het college van B&W uitvoerde.

Woordvoerder Oldenkamp wil allereerst meer aandacht voor innovatieve studies naar opslag van windenergie en naar verbeterde netwerken. Daar is in de analyse van WEW onvoldoende aandacht voor. “Het betekent een ernstige aantasting van landschap (uitzicht) en woon- en leefklimaat”, zegt Cor de Jong. “Plaatsing en onderhoud van windturbines in natuurlijke landschappen leidt tot vernieling van natuur, omdat daar 150 meter hoge windmolens gebouwd moeten worden en toegangswegen aangelegd moeten worden. Ze veroorzaken geluidshinder, met name ’s nachts.

Wageningen pleit voor beter onderzoek naar windenergie

Wageningen pleit voor beter onderzoek naar windenergie

Lees meer

Bron: De weekkrant

Tags: , , , , ,

Category: Bedrijven, Electriciteit, Groene energie, Onshore windparken, Onshore windparken, Overheid, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.