Fundering windpark Kloosterlanden gereed

| 19 januari 2015

De bouw van windpark Kloosterlanden in Deventer vordert gestaag. De fundering van de westelijke windturbine is gereed. Van de Oostelijke windturbine moet nog beton gestort worden. Eerder dan verwacht zal exploitant Raedthuys de windturbines naar verwachting in juli 2015 de windturbines in gebruik gaan nemen. Het betreft hier de bouw van 2 Enercon E-92, 2.3 MW, 92 m rotordiameter en 85 m ashoogte.

Aanvankelijk leek het dat tussen half oktober en half maart niet gewerkt mocht worden omdat de Oostelijke windturbine in het stroomgebied van de Schipbeek komt. In verband met het waterbeheer is het verboden in die periode in de grond te werken. Nu de bouw boven de grond plaatsvindt kan het gewoon doorgaan.

windpark Kloosterlanden

Zo zal straks windpark Kloosterlanden eruit gaan zien

Bron: De Stentor

Tags: , , , , ,

Category: Electriciteit, Groene energie, Onshore windparken, Overheid, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.