Geen windmolens in Utrechtse lage weide

| 19 september 2014

Lage Weide als locatie voor windenergie is geschrapt uit de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2018 & Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 door de provincie Utrecht. Het voorstel om de locatie uit de PRS en PRV te schrappen heeft afgelopen zomer ter inzage gelegen.

Dit heeft geleid tot 87 reacties. Het overgrote deel ervan steunt het voorstel de windlocatie te schrappen. Komende maandag gaan anti-windenergiegroeperingen uit de provincie in gesprek met de Statenleden en Gedeputeerden van de provincie Utrecht over windenergielocaties.

De tegenstanders van windenergie vinden dat windmolens niet thuishoren in een stedelijke omgeving. Ook is er kritiek op de afspraak die het Rijk met de provincie Utrecht heeft gemaakt om in de provincie Utrecht in 2020 ten minste voor 65,5 MW windenergie te realiseren. Er zal ook een petitie overhandigd worden.

 

lage weide jpg

Bron: StadUtrecht.nl

Tags: , , , , ,

Category: Beleggen, Electriciteit, Groene energie, Onshore windparken, Onshore windparken, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.