Gemeente Rucphen benadrukt geen medewerking aan windpark te verlenen

| 19 mei 2024

De gemeente Rucphen benadrukte eerder deze maand via verschillende kanalen dat het geen medewerking verleent aan een windpark in haar gemeente. Aanleiding hiervoor is een informatieavond door een ontwikkelaar.

Gebied waar initiatiefnemers van Windpark Rucphen mogelijkheid zien voor plaatsing windturbines. Bron: Windpark Rucphen

Op 24 april jl. is er een informatieavond geweest voor onder andere de bewoners van de Kolkstraat in Sprundel. De informatieavond is georganiseerd door Edelweiss Renewables en BayWa r.e. (Red.) en ging over onderzoek naar een mogelijk windpark (Windpark Rucphen) in de omgeving van de Kolkstraat in Sprundel.  De initiatiefnemers zien mogelijkheden voor drie of vier windturbines ten zuidoosten van Rucphen.

De gemeente geeft aan vooraf afstand te hebben genomen van deze informatieavond en dit aan de ontwikkelaar medegedeeld te hebben en via verschillende kanalen gecommuniceerd. Reden voor deze houding is dat het verzoek van de ontwikkelaar in 2021 al door het college van Rucphen is afgewezen. De gemeenteraad heeft namelijk in 2021 besloten dat er vóór 2030 geen activiteiten mogen plaatsvinden in het kader van windenergie. Bron: Gemeente Rucphen/Windpark Rucphen

Tags: , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.