Groen licht voor Windpark Greenport Venlo

| 19 december 2019

Op woensdag 18 december heeft de Raad van State positief uitspraak gedaan over het inpassingsplan en de omgevingsvergunning voor Windpark Greenport Venlo. Hiermee kunnen de initiatiefnemers van het windpark aan de slag met de bouw van 9 windturbines. De Gemeente moet nu de initiatiefnemers een schadevergoeding betalen.

Zes partijen hadden een beroep ingediend tegen de komst van het windpark op Greenport Venlo, langs de spoorlijn Eindhoven-Venlo. Daarbij is met name de plaatsingslocatie en alternatievenafweging ter discussie gesteld, en het aspect windturbinegeluid en slagschaduw geagendeerd door omwonenden.

De initiatiefnemers gaan nu verder met de ontwikkeling van het windpark. Een belangrijk onderdeel daarvan is het inrichten van financiële participatiemogelijkheden voor de bewoners. “Windpark Greenport Venlo wil graag een goede buur van de omliggende dorpskernen zijn,” aldus Eelco Bots, directeur bij Windunie. “Via een leefbaarheidsfonds zal ongeveer een half miljoen euro beschikbaar gesteld worden, waarmee bewoners projecten kunnen ontwikkelen die de leefbaarheid en vitaliteit van de omgeving bevorderen.”

Ook werken de initiatiefnemers samen met lokale energiecoöperaties. “We zijn begonnen met het verzamelen van ideeën voor het leefbaarheidsfonds en we stellen 4 van de 9 molens beschikbaar voor financiële participatie,” aldus Michiel Tijmensen, hoofd van het business development team van Greenchoice.

Windpark Greenport Venlo
Het windpark bestaat uit 9 windturbines waarvan 6 ten noorden van de A67 met een mast van maximaal 140 meter en wieken van maximaal 71 meter en 3 ten zuiden van de A67 met kleinere wieken van maximaal 61 meter. Het project was voorheen in handen van Etriplus maar is in maart 2019 overgenomen door een samenwerkingsverband van Greenchoice, Windunie en het ABN Energy Transition Fund.

De komende maanden begint de aanbestedingsfase, waarin contracten worden gesloten met de turbineleverancier, de stroomcontractpartij en aannemers. De start van de bouw is voorzien eind 2020. Afbeelding: Etriplus.nl

Tags: , , , ,

Category: Onshore windparken, Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.