Groen licht voor Windpark Oude Maas

| 19 juni 2019

Na meerdere malen uitstel heeft de Raad van State vandaag, 19 juni, positief uitspraak gedaan over het bestemmingsplan ‘Windpark Oude Maas’ dat de gemeenteraad van Binnenmaas heeft vastgesteld. Het windpark komt in de Hoeksche Waard langs de rivier de Oude Maas ten westen van Heinenoord te liggen.

Windpark Oude Maas zal bestaan uit 5 windturbines met een maximale ashoogte van 128,5 m, een maximale rotordiameter van 140 m en een maximale tiphoogte van 187 m. De windturbines hebben een beoogd gezamenlijk vermogen van 15 tot 20 MW, afhankelijk van het gekozen windturbinetype.

Het gaat om een gecoördineerd project, waarbij ook omgevingsvergunningen zijn verleend voor de windturbines. Twee windturbines ten westen van de Heinenoordtunnel worden geëxploiteerd door Eneco Wind B.V.. De drie windturbines ten oosten van de Heinenoordtunnel worden geëxploiteerd door POG-REF Windparken B.V..

In beroep
Tegen de komst van het windpark zijn verschillende partijen in beroep gegaan. Het gaat volgens de Raad van State om verschillende inwoners van de Hoeksche Waard, verenigingen van eigenaren van vakantiewoningen en van een appartementencomplex, de Stichting Wind van Voren en de gemeente Barendrecht. Aangedragen argumenten zijn, o.a., mogelijke aantasting van woongenot door geluidhinder en slagschaduw, mogelijke gezondheidsschade, aantasting van het landschap en de natuur. Daarnaast zouden er geschikte alternatieve locaties zijn en is de gevolgde procedure volgens de bezwaarmakers niet goed verlopen. De besluiten voor het windpark zijn volgens hen in strijd met Europees recht en internationale verdragen. Bron: Raad van State

Tags: , , , ,

Category: Onshore windparken, Windparken

Comments Closed

Reacties zijn gesloten.