Handelsmissie biedt offshore windenergie kansen

| 19 maart 2015

ING stelt in een rapport dat de offshore windenergie in Noord-Europa alleen kan groeien als Nederland en Duitsland meer met elkaar gaan samenwerken. 

Een grote Nederlandse handelsmissie bezoekt samen met de Koning & Koningin Schleeswijk-Holstein & Hamburg en spreekt over de toekomst van de offshore windenergie.

Er is nog veel ruimte om de samenwerking verder uit te breiden zoals gezamenlijke platforms in zee waar energie van verschillende platformen samen komen.

 Wanneer dan stroomnetten verder aan elkaar gekoppeld worden stroomt de elektriciteit automatisch naar gebieden waar het nodig is. Zo wordt de situatie doorbroken dat beide landen hun eigen windparken automatisch op de nationale netten aansluiten.

Doordat er daarnaast meer stroomconnecties komen tussen de twee landen kan de elektriciteit vervolgens daarheen worden gebracht waar het nodig is en hoeft de stroom van een Duitse offshore windpark niet eerst naar een Duits station aan land worden gebracht wat enorme extra investeringen vergt. “

Eerste funderingspaal windpark Westermeerwind is geheid.

Eerste funderingspaal windpark Westermeerwind is geheid.

Lees meer

Bon: Analist.be

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.