Historisch lage energieprijs zorgelijk voor toekomstige windparken

| 19 april 2016
De historisch lage energieprijs is zorgwekkend vindt Teus Baars (directeur van Zeeuwind, windcoöperatie van Zeeland). Begin 2015 werd nog 40,- euro per MW betaald. Volgend jaar gaat de prijs naar verwachting per MW/uur onder de 26 euro zakken.
De prijsval raakte tot nu toe vooral grotere energiebedrijven met conventionele kolen- en gasgestookte centrales. Delta moest daardoor vorig jaar 154 miljoen euro afschrijven op de Sloecentrale. Ook de kerncentrale in Borssele staat inmiddels financieel onder water.

Maar ook duurzame elektriciteits-opwekkers zoals windmolens beginnen de prijsval te voelen. Oudere turbines waarvan de duurzaamheidssubsidie is afgelopen, maken verlies. Bij jongere windparken loopt de winst terug.

Zeeuwind, met 15 windturbinelocaties één van de grotere coöperaties in Nederland, volgt de prijsontwikkeling op de voet. Directeur Baars: “De winsten nemen af en sommige parken draaien quitte. Daardoor slinken onze reserves en die hebben we nodig om te kunnen investeren in nieuwe windmolenlocaties. Deze ontwikkeling is wel zorgelijk.”

De flinterdunne winstmarges dwingen exploitanten er wel toe verouderde windmolens te vervangen door zo groot mogelijke turbines met veel vermogen. “Die zijn het meest kostenefficiënt, maar leiden ongetwijfeld tot meer discussies over horizonvervuiling en aantasting van het landschap.”

De lage energieprijs houdt nog tot 2020 aan, zeggen marktanalisten. Desondanks komt het windpark Borssele voor de Zeeuwse kust er, denkt Baars. Daar legt de rijksoverheid immers voldoende subsidie op. Zeeuwind zit in het Zeeuws consortium dat meedingt naar de bouw van het windpark.

Baars vreest niettemin dat de lage energieprijs de overgang van fossiele naar duurzame energie vertraagt. Nederland moet nog een flinke inhaalslag maken. In Europa presteert alleen Luxemburg slechter.

Bron: PZC

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.