Hoger beroep windturbine Vlietzone

| 19 juni 2014

De beroepsgronden van de gemeente Leidschendam-Voorburg tegen het besluit van het Haagse college van burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van een windturbine in de Vlietzone, zijn door de Rechtbank ongegrond verklaard. Burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg kunnen zich niet verenigen met dit besluit en tekenen hoger beroep aan bij de Raad van State.

Windturbines van 145 meter hoog  horen niet thuis in de groene, open Vlietzone, op een steenworp afstand van de Zeeheldenwijk en het Oranjekwartier. De gemeente staat in haar afwijzende standpunt niet alleen; gelet op het dichtbevolkte stedelijk gebied is er regionaal geen bestuurlijk draagvlak voor windenergie.

Het aantal potentiële locaties voor windenergie is hier dan ook schaars. De gemeente is voorstander om samen met de stadsregio en de provincie Zuid-Holland zorgvuldig te kijken waar windenergie op land mogelijk is en waar alternatieve vormen van duurzame energieopwekking kunnen plaatsvinden.

Het college is van mening dat de beslissing van de Rechtbank haaks staat op deze bestuurlijke afspraken op regionaal en provinciaal niveau. Dit en het feit dat de Welstands- en Monumentencommissie van de gemeente Den Haag ook een negatief advies heeft uitgebracht over het bouwplan wordt in het hoger beroep opnieuw onder de aandacht gebracht bij de Raad van State.

Tags: , , , , , ,

Category: Groene energie, Onshore windparken, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.