Inloopbijeenkomsten Windpark Kapelle-Schore op 26 en 29 februari

| 19 februari 2024

Op maandag 26 februari en donderdag 29 februari organiseert E-Connection voor inwoners van Schore en Hansweert inloopbijeenkomsten over de plannen voor Windpark Kapelle-Schore, waarbij de huidige twee windturbines bij Schore worden vervangen door twee nieuwe, grotere turbines.

E-Connection is de ontwikkelende partij namens het windpark. De plannen om de twee windturbines te vervangen bestaan al langer. In 2019 zijn deze plannen al gepresenteerd tijdens een informatiemarkt die samen met andere initiatieven voor windturbines in Kapelle werd gehouden. De andere initiatieven, van Zeeuwind en Landmanslust, konden meteen daarna vergunning aanvragen. Windpark Kapelle-Schore moest echter een pas op de plaats maken, omdat er eerst meer duidelijkheid moest komen over de dijkverzwaring. Inmiddels is er voldoende duidelijkheid en is de ontwikkeling van het windpark weer opgepakt.

Aanvraag vergunningen

Met de gemeente Kapelle is afgesproken dat het windpark eerst een vergunning aanvraagt voor de noordelijke nieuwe turbine in de (voormalige) boomgaard aan de Schoorse Zeedijk. Voor de tweede turbine wordt nu nog uitgegaan van een zoekgebied in de omgeving van het gemaal. Voor deze locatie wordt in de loop van 2024 een aparte vergunning aangevraagd.

Adviesbureau Pondera Consult begeleidt de vergunningaanvragen en stelt een ruimtelijke onderbouwing op. Daarin worden ook de effecten op de (leef)omgeving beschreven, zoals geluid en slagschaduw. Bij de eerste aanvraag worden de totale effecten van beide nieuwe windturbines in beeld gebracht, zodat omwonenden een compleet beeld van de plannen krijgen. In de loop van dit jaar worden ook nog onderzoeken uitgevoerd voor de aanvragen van de natuur- en de watervergunning.

Als alles volgens plan loopt, zal de bouw van de windturbines op zijn vroegst in 2026 starten. Naar verwachting zullen de nieuwe windturbines, met elk een tiphoogte van maximaal 180 meter, ruim 40 keer meer duurzame elektriciteit leveren dan de huidige twee.

Inloopbijeenkomsten

De inloopbijeenkomst over de plannen vindt voor inwoners van Schore plaats op maandag 26 februari in het Dorpshuis en voor inwoners van Hansweert op donderdag 29 februari in Het Dorpshuis Kaj Munk. Inwoners kunnen tussen 19.30 uur en 21.30 uur terecht. Inwoners kunnen kiezen welke avond zij kunnen.

Op verschillende momenten wordt een korte presentatie over de plannen gegeven. Daarnaast is er de mogelijkheid om aan aparte tafeltjes in gesprek te gaan met deskundigen. Zo zal een medewerker van adviesbureau Pondera uitleg kunnen geven over de effecten van de windturbines op de omgeving, zoals geluid en slagschaduw. Bron: E-Connection

Tags: , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.