Klimaatverandering beïnvloedt mogelijk beschikbaarheid duurzame energiebronnen

| 19 januari 2021

De levering van hernieuwbare energie is afhankelijk van het klimaat. Onderzoekers van het PBL, de Universiteit Utrecht en het Potsdam Institute on Climate Impact Research hebben onderzocht hoe klimaatverandering mogelijk van invloed is op de beschikbaarheid van toekomstige energievoorziening. De belangrijkste uitkomsten hiervan zijn beschreven in een artikel in het tijdschrift Nature Climate Change. Zo concluderen de partijen dat de impact op mondiaal niveau waarschijnlijk bescheiden is, maar dat deze op lokaal niveau meer substantieel kan zijn.

Voor het onderzoek is gekeken naar 8 verschillende duurzame energiebronnen: Zon-pv op daken en voor commercieel gebruik, geconcentreerde zonne-energie, onshore en offshore windenergie, eerste generatie en lignocellulose bio-energie en waterkracht. De onderzoekers van PBL, Universiteit Utrecht en Potsdam Institute on Climate Impact Research gebruikten hoge-resolutie berekeningen van klimaatveranderingseffecten op de beschikbaarheid van verschillende hernieuwbare energiebronnen via het IMAGE (Integrated Model to Assess the Global Environment) model.

Uit hun berekeningen blijkt dat op mondiaal niveau en over meerdere decennia (>2050) bij een mondiale temperatuursverandering 3-4 graden de effecten bescheiden zijn: de omvang van de energiebronnen verandert hooguit een paar procent. Er zou zelfs een positieve impact (+ 20% tot + 40%) kunnen zijn op energie uit hout als gevolg van CO2-bemesting; een bekend effect waarbij planten sneller groeien onder hogere CO2-concentraties. De sterkte van dit effect is echter onzeker. Het wereldwijde potentieel van andere hernieuwbare energiebronnen, zoals zon, wind en waterkracht, vertoont geen sterke veranderingen.

Effect op windenergie
Op lokaal niveau kunnen de effecten echter veel sterker zijn. Gebieden met een sterke afname van waterkracht zijn het zuiden van Zuid-Amerika, Midden-Amerika en de Middellandse Zee, waar 30% tot 40% minder waterkracht beschikbaar zal zijn als gevolg van droogte. Als gevolg van veranderingen in windsnelheden in de gebieden rond Japan, Korea en Midden-Amerika kunnen deze regio’s te maken krijgen met reducties van windenergie van 5% tot 10%.

Volgens het onderzoek zijn er echter ook gebieden waar klimaatverandering een positief effect kan hebben op de duurzame energievoorziening. Voorbeelden zijn meer waterkracht in Oost-Afrika en Zuid-Azië, of meer windenergie in Centraal-Europa en Zuidoost-Azië.

De scenario’s over mondiale temperatuurstijging die passen bij het Klimaatakkoord van Parijs lieten een onverwacht resultaat zien. Deze 2-gradenscenario’s hebben uiteraard minder klimaatimpact, maar omdat het aanbod uit hernieuwbare energiebronnen veel groter is, is het netto-effect vergelijkbaar met een scenario zonder klimaatbeleid.

Toekomstige planning en investeringen in regionale energiesystemen
Deze bevindingen kunnen belangrijk zijn voor toekomstige planning en investeringen in regionale energiesystemen. De resultaten en modelcode zijn online beschikbaar en kunnen worden gebruikt als input voor een breed scala aan vervolgonderzoeken die bijvoorbeeld klimaateffecten op lokaal niveau of op economische / natuurlijke systemen beoordelen, of onderzoeken die kijken naar verbanden tussen water, energie en klimaat. Bron: PBL

 

Tags: , , , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.