Laatste kans inspreektijd plannen windpark IJsselmeer

| 19 maart 2014

Provinciale Staten wil graag de mening horen van de inwoners van Friesland over de plannen voor windenergie in het IJsselmeer. Op maandagavond 31 maart wordt een hoorzitting gehouden over de Structuurvisie Fryslan Windstreek 2014 IJsselmeer. Deze vindt plaats in de raadszaal van de gemeente Sudwest Fryslan aan de Stadslaan 75 te IJlst, aanvang: 19.00 uur. Insprekers kunnen zich tot 20 maart aanmelden bij K. Mijnheer, secretaris statencommissie via k.mijnheer@fryslan.nl.

In de vergadering van 23 april neemt PS Friesland een definitief besluit over plannen windenergie in IJsselmeer. Om een goed besluit te kunnen nemen bespreken de statenleden het stuk eerst in de statencommissie Lan, Loft & Wetter op 2 april 2014. Ze willen de mening van de inwoners van Fryslan graag hierbij betrekken. Tijdens de commissievergadering op 2 april is er geen gelegenheid meer om in te spreken. Insprekers krijgen maximaal 5 minuten spreektijd.

noordzee

Meer informatie www.fryslan/statenvergaderingen

Klik hier voor windpark plannen Friesland

Tags: , , , , , , , , , ,

Category: Electriciteit, Groene energie, Onshore windparken, Onshore windparken, Overheid, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.