Nederlandse overheid stapt in offshore groene waterstofproject PosHYdon

| 19 december 2023

De Nederlandse overheid stapt via Energie Beheer Nederland (EBN) in als actief partner bij PosHYdon. Bij deze pilot zal op een operationeel gasplatform tevens groene waterstof worden geproduceerd met windenergie van het Eneco Luchterduinen windpark.

In het PosHYdon project wordt zo’n 80% van alle lessen geleerd rond het offshore produceren van groene waterstof. Daarmee is het project essentieel voor een soepele uitrol richting grootschalige productie, zoals die ook is voorzien met de Esbjerg ambities voor 2050.

Het zal de eerste keer zijn dat drie offshore energiesystemen geïntegreerd worden op de Noordzee, namelijk offshore wind, offshore gas en offshore waterstof. Dit zal plaatsvinden op het Q13a-A platform van Neptune Energy. Dit producerende productieplatform is het eerste volledige groen geëlektrificeerde platform op de Nederlandse Noordzee en ligt circa 13 kilometer voor de kust van Scheveningen.

De groene waterstof zal worden bijgemengd met het gas en via de bestaande gaspijpleiding richting de kust getransporteerd worden. Hiertoe heeft het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat de bijmengspecificaties verhoogd van 0.02% tot 0.5% waterstof. De 1 MW electrolyser zal het windprofiel van windpark Luchterduinen volgen.

Richting laatste fase

De pilot is van belang voor de ontwikkeling van grootschalige productie van groene waterstof op zee en daarmee voor de energietransitie in Nederland en Noordwest Europa. Om dit publieke belang te borgen gaat EBN actief participeren in het consortium. EBN is reeds voor 40% partner in het Q13a-A platform, waar de pilot gaat plaatsvinden.

PosHYdon beweegt zich nu richting de laatste fase: de opstelling wordt in mei 2024 op land bij InVesta getest en de eerste productie van waterstof op het door Neptune Energy geopereerde platform is gepland voor de tweede helft van 2024.

“We staan aan de vooravond van het grootschalig ontwikkelen van de Noordzee als motor van de energietransitie. Hierin zal elektrolyse op zee een belangrijke rol spelen. In PosHYdon worden de eerste stappen gezet om dit te realiseren. Daarom ziet EZK dit als een essentieel project. Deelname van EBN in het consortium garandeert een voldoende grote omvang van het project en zorgt ervoor dat de geleerde lessen in de toekomst worden meegenomen.” -Michel Heijdra, Directeur-Generaal Klimaat & Energie bij het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat

“PosHYdon speelt een sleutelrol in de realisatie van de groene waterstof economie. Een ambitieus, maar ook uitdagend project met een onmiskenbaar publiek belang. EBN voelt een grote verantwoordelijkheid om het succes van PosHYdon te helpen borgen. Voor de energietransitie in Nederland en in Noordwest Europa.” – Jan Willem van Hoogstraten, CEO van Energie Beheer Nederland

Consortiumpartners

Het PosHYdon-consortium bestaat uit: Nel Hydrogen, InVesta, Hatenboer, Iv-Offshore & Energy, Emerson, Nexstep, TNO, Neptune Energy, Gasunie, Noordgastransport, NOGAT, DEME, TAQA, Eneco en EBN. Bron: EBN

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Category: Wind & Waterstof, Windenergie

Reacties zijn gesloten.