Noordelijk beroepsonderwijs, bedrijfsleven en overheden slaan handen ineen om uitdagingen technieksector aan te gaan

| 19 juni 2023

Het noordelijk beroepsonderwijs, bedrijfsleven en overheden, onder penvoederschap van NHL Stenden, van 2023 tot 2030 de handen ineen om de uitdagingen in de technieksector aan te gaan. Hiervoor is een subsidie van bijna 8,5 miljoen euro beschikbaar.

© NHL Stenden

Toenemende digitalisering en robotisering, krapte op de arbeidsmarkt en noodzakelijke verduurzaming zijn de opgaven waar de technieksector nu voor staat. Tegelijkertijd heeft het beroepsonderwijs (vo mbo, hbo en wo) een uitdaging om het onderwijs flexibeler in te richten en in te spelen op de behoefte van het werkveld.

Skill4Life

Met Skill4Life slaan de partijen de handen ineen om deze uitdagingen aan te gaan.  In gezamenlijkheid worden 14 techniekcentra (door)ontwikkeld. Het resultaat is een skills-ecosysteem waarmee talentontwikkeling, Leven Lang Ontwikkelen en innovatie van de beroepspraktijk in de regio worden aangejaagd. Vanuit het Nationaal Groeifonds krijgt Skills4Life een bijdrage van bijna 8,5 miljoen euro om dit skills-ecosysteem te realiseren.

“De toekenning van deze bijdrage laat zien waartoe we in het Noorden in staat zijn als we samenwerken. Met meer dan 80 partners die samen gaan leren en innoveren, draait deze aanvraag om de kracht van het netwerk. Een echte boost voor techniek in de noordelijke regio!”, verklaart Jooske Haije, directeur Academie Technology & Innovation van NHL Stenden trots.

Leerkringen voor verhoogde inzetbaarheid, productiviteit en innovatie

Vanuit de verschillende techniekcentra worden op basis van inhoudelijke thema’s leerkringen tussen bedrijven en onderwijsinstellingen in Noord-Nederland opgezet. In de leerkringen delen betrokken partijen kennis en ervaringen en werken ze samen aan het ontwikkelen van toekomstbestendige skills. Dit moet leiden tot kwalitatief betere leerroutes voor technische functies op alle niveaus. Verder krijgen aankomende en huidige werknemers toegang tot veel kennis- en praktijkmogelijkheden. Dat heeft een positief effect, zowel kwantitatief (meer doorstroom, gediplomeerde uitstroom, verkorte studieduur) als kwalitatief (verbeterd vakmanschap, betere loopbaankeuze, talentontwikkeling, 21-century skills).
Dus betere inzetbaarheid en productiviteit, gericht op de toekomst.

“Want zonder sociale innovatie kan de sector de technische innovaties niet omarmen”, aldus dr. Ing. Wilbert van den Eijnde, Associate Lector Smart Sustanaible Manufacturing bij NHL Stenden. “Met dit unieke skills-ecosysteem voor de technieksector kunnen we de economische concurrentiekracht van Noord-Nederland aanzienlijk versterken.”

Samenstelling Skills4Life

Naast NHL Stenden maken de volgende onderwijsinstellingen deel uit van Skills4Life: Dr. Nassau College, Drenthe College, Firda, Hanze Hogeschool, Hondsrug College, Noorderpoort College, Rijksuniversiteit Groningen, Stellingwerf College, Utwente en VO Eemsdelta College, Bogerman College. Belangrijke betrokken partners zijn: NOM, Innovatie Cluster Drachten, NPAL, FME, Metaalunie, Bedrijfstakscholen BVT Emmen, TechniCNoord en MSO Groningen, Fieldlab Binder3D, Fieldlab Technologies Added Emmen, Techhub Assen, Proeftuin MCE, Stichting Technasium, Wijtechniek, Ondernemend Assen, Ondernemend Emmen, Technolab Sneek, Techniek Campus Assen en Katapult. De noordelijke provincies hebben een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de aanvraag en zijn de komende jaren betrokken bij de uitvoering.

123 miljoen voor beter samenwerking beroepsonderwijs en bedrijfsleven

Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit om 15 bestaande samenwerkingsverbanden een stap verder te brengen. Skills4Life kent een omvang van ruim 20 miljoen, waarvoor de subsidie van bijna 8,5 miljoen euro is toegekend. De bijdrage komt uit het Nationaal Groeifonds en is onderdeel van het Actieplan Groene en Digitale banen. Hiermee wil het kabinet het personeelstekort in techniek en ICT aanpakken, zodat Nederland vol kan blijven inzetten op de energie- en digitale transitie.

Tags: , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.