Noordzeekanaalgebied kan minstens 150 MW extra energie opgewekken

| 19 juni 2013

In opdracht van de gemeenten Amsterdam & Zaanstad en de provincie Noord-Holland werd onderzocht wat de effecten zijn van de bouw & exploitatie van windmolens. Het betreft de gevolgen van bedrijvigheid & woningbouw in het gebied. 65 locaties zijn onderzocht o.m. op veiligheid & geluid maar ook op bouwhoogtebeperking bij Schiphol. De provincie is geen voorstander van meer windmolens op het land, behalve in de Wieringermeer. De gemeente Amsterdam hoopt nu dat de windmolens op de geschikte locaties er toch komen.

Lees hier het originele artikel.

Lees hier ook artikel van NOS

Bron: Nu.nl

Category: Bedrijven, Beleggen, Electriciteit, Groene energie, Onderhoud, Onshore windparken, Rotorblad, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.