Noordzeelanden ambiëren 150 GW offshore wind in 2050

| 19 mei 2022

Noordzeelanden ambiëren 150 GW offshore wind in 2050Gisteren kondigden staatshoofden en energieministers van Nederland, Duitsland, België en Denemarken op de North Sea Summit in Denemarken hun ambitie aan om tegen 2050 150 GW aan offshore windproductie op de Noordzee te willen realiseren. Daarnaast willen de landen samenwerken aan ‘energiehubs’ op zee die meerdere landen verbinden.

Minister president Rutte en minister Jetten voor Klimaat en Energie vertegenwoordigden Nederland. Aanwezig waren ook de voorzitter van de Europese Commissie, de Eurocommissaris voor Energie en bestuurders van energiebedrijven.

De overheidsvertegenwoordigers kwamen in Denemarken bij elkaar om de gezamenlijke visie op offshore wind in de Noordzee te bespreken. De landen zien zien het belang van energiezekerheid en de strijd tegen klimaatverandering voor de toekomst van de Europese Unie. In het licht van de recentelijke geopolitieke spanningen zien de landen noodzaak om fossiele brandstoffen, waaronder Russische olie, kolen en gas, versneld te vervangen door Europese hernieuwbare energie uit de Noordzee, met inbegrip van offshore windenergie en groene waterstof.

De staatshoofden van de vier landen ondertekenden een verklaring waarin zij hun ambities hiervoor kenbaar maakten.

Groene energiecentrale

In de verklaring hebben de landen besloten om gezamenlijk de Noordzee te ontwikkelen als groene elektriciteitscentrale van Europa. Dit is een offshore hernieuwbaar energiesysteem systeem dat België, Denemarken, Duitsland en Nederland en eventueel andere Noordzeepartners, waaronder de leden van de North Seas Energy Cooperation (NSEC), met elkaar verbindt.

De groene energiecentrale zal bestaan uit meerdere met elkaar verbonden offshore energie projecten en hubs, grootschalige offshore windenergieproductie en elektriciteits- en groene waterstofinterconnectoren.

Offshore wind en waterstof doelstelling

De vier landen hebben gecombineerde doelstellingen voor offshore windenergie vastgesteld van ten minste 65 GW tegen 2030. Uitgaande van de Noordzee als groene energiecentrale van Europa streven de landen er samen naar de totale capaciteit aan offshore windenergie meer dan te verdubbelen tot ten minste 150 GW tegen 2050. Dit is meer dan de helft van de capaciteit die nodig is om de klimaatneutraliteit van de EU te bereiken overeenkomstig de strategie van de Europese Commissie met betrekking tot hernieuwbare energiebronnen op zee.

Dit zal tevens bijdragen tot grootschalige onshore- en offshore-productie van groene waterstof. De landen hebben gecombineerde doelstellingen van ongeveer 20 GW productiecapaciteit tegen 2030 en willen dit nog verder uitbreiden voor 2050.

Praktische stappen

Ook de energieministers tekenden een verklaring waarin zij onder andere de eerste praktische stappen uiteenzetten om de Noordzee als groene energiecentrale van Europa samen te realiseren.

Deze bevatten onder andere de offshore wind doelstellingen per land, plannen voor energie-eilanden, bijvoorbeeld bij Denemarken en bij België, en de verbinding hiertussen. Denemarken en Nederland zullen daarbij nagaan hoe het energie-eiland bij Denemarken te verbinden met een Nederlandse energiehub, met inbegrip van perspectieven voor offshore groene waterstofproductie. De beide landen tekenden hier een aparte verklaring voor.

De landen gaan beginnen met de planning voor meerdere energiehubs en -eilanden door een screening uit te voeren van het potentieel voor offshore windenergie, en waar relevant groene waterstofproductie, in het gehele Noordzeegebied.

Minister Jetten voor Klimaat en Energie: ‘De samenwerking tussen de vier Noordzee-buurlanden is belangrijk voor ons – én Europa – om meer groene energie te produceren en minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. Met de 150 gigawatt aan windenergie kunnen meer dan 200 miljoen Europese huishoudens voorzien worden van groene stroom. De vier landen bevinden zich in de unieke positie om gebruik te kunnen maken van wat de Noordzee biedt: veel windkracht en een ondiepe zeebodem. Het verbinden van de energiehubs en het delen van kennis en middelen helpen ons de gezamenlijke klimaat- en energiedoelstellingen te bereiken en ik kijk ernaar uit om dit samen verder te ontwikkelen.’

Om deze strategische doelstellingen te bereiken, zal elk van de vier lidstaten een team van deskundigen met deze taak belasten. In december 2022 zullen zij met de eerste bevindingen komen.

De landen verklaren daarbij samen te blijven werken met de Europese Commissie, de EU-lidstaten, derde landen, regionale fora, de industrie en partners wereldwijd.

Tags: , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.