Noordzeker gaat samenwerken met Onze NoordZeeStroom aan mogelijk eerste coöperatieve windpark op zee

| 19 maart 2024

Noordzeker, het samenwerkingsverband dat een windpark in het Noordzeegebied IJmuiden Ver wil bouwen en exploiteren, gaat via Onze NoordZeeStroom samenwerken met ongeveer 700 Nederlandse energiecoöperaties.

Door deze samenwerking zetten beide partijen een belangrijke stap op weg naar een coöperatief Nederlands windpark op zee met lokale deelneming waarbij zij werken aan betaalbare windenergie voor Nederland.

Onze NoordzeeStroom (ONS) is een initiatief van Energie Samen en Windunie met het doel het eerste coöperatieve windpark op zee te realiseren. De partijen zijn verbonden met de coöperatieve energiegemeenschap waarin zo’n 700 energiecoöperaties (met 120.000 leden) werken aan de energietoekomst van Nederland. In het coöperatief model zijn de gebruikers van energie ook (mede)eigenaar van de energieopwekking.

“Op verschillende plekken in Nederland zijn lokale energiecoöperaties bezig hun eigen energietoekomst vorm te geven. Windenergie van de Noordzee is hierbij een belangrijke aanvullende bron om te kunnen voldoen aan de lokale energievraag, aldus Siward Zomer, voorzitter van Energie Samen. “Momenteel bespreken we met Noordzeker de verschillende vormen van lokale deelneming, waaronder een aandelenbelang in het windpark en zeggenschap over een deel van de stroom. Dit is een onwijs belangrijke stap op weg naar burgerparticipatie als vast tendercriterium. Essentieel voor nu is natuurlijk dat de overheid de ontwikkeling van IJmuiden Ver aan Noordzeker gunt. Wij hebben daar, mede door deze stap, groot vertrouwen in”.

“Wij zijn meer dan enthousiast over dit partnership”, aldus Pascal Weijers, algemeen directeur van Windunie. “Het is hoog tijd dat onze energieproductie in handen komt van Nederlandse partijen. Energie moet niet alleen duurzaam zijn maar ook ten goede komen aan iedereen. Dat is onze gezamenlijke visie. Dit partnership zorgt ervoor dat de Nederlandse burgers en bedrijven via energiecoöperaties rechtstreeks toegang krijgen tot een windpark op zee, inclusief de stroom van dat park.”

“Wij geloven als pensioenfonds met 3 miljoen deelnemers in de kracht van samen”, aldus Harmen van Wijnen, bestuursvoorzitter van pensioenfonds ABP, dat samen met pensioenbelegger APG en windpark-ontwikkelaar SSE Renewables Noordzeker vormt. “We willen een groot windpark op de Noordzee exploiteren. Hiermee kunnen we niet alleen zorgen voor een goed pensioen, maar ook voor betaalbare en schone energie voor onze deelnemers en Nederland. Door lokale energiecoöperaties de mogelijkheid te geven mee te doen, zorgen we dat Noordzeker niet alleen ten goede komt aan onze pensioendeelnemers maar aan iedereen in Nederland die wil meedoen. Wind is van ons allemaal en daar moet iedereen in Nederland de vruchten van kunnen plukken.”

Het ondersteunen van de energietransitie in Nederland is een van de speerpunten van ABP’s nieuwe beleid en Noordzeker past bij die ambitie. In het nieuwe beleid wil het pensioenfonds €10 miljard investeren in Nederlandse impactbeleggingen. Een deel hiervan moeten bijdragen aan de energietransitie in Nederland. Bijdragen aan de overgang naar duurzame energie ziet 60% van ABP’s deelnemers als hét thema waarop ABP impact moet maken.

Samen met het Naturalis Biodiversity Center wil Noordzeker bij dit project werk maken van biodiversiteit op zee. Later dit jaar maakt de overheid bekend aan welke partij zij de aanbesteding voor IJmuiden Ver gunt. Burgerparticipatie is niet als criterium opgenomen in de IJmuiden Ver tendercriteria. Noordzeker is het enige samenwerkingsverband dat zich inschrijft voor deze tender en daarbij toch werk maakt van burgerparticipatie. Bron: Energie Samen /ABP

Tags: , , , , , , , , , , ,

Category: Offshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.