NWEA reageert op wetsvoorstel ‘stroom’

| 19 september 2014

NWEA stelt dat de verantwoordelijkheid voor risico’s moet liggen bij partijen die deze het best kunnen managen en beïnvloeden. Dat is in het huidige wetsvoorstel niet het geval. Voor wind op zee mist het voorstel de juiste prikkel voor de transmissiesysteembeheerder om de netaansluiting op tijd op te leveren en de transportcapaciteit in stand te houden.

NWEA stelt voor deze prikkel in de wet op te nemen door te stellen dat schadevergoedingen uit de verlies- en winstrekening van deze beheerder moeten worden betaald. De risico’s voor ontwikkelaars en financiers zijn bij het huidige wetsvoorstel onaanvaardbaar groot. Onder meer de aansprakelijkheids- en schaderegeling door een vertraagde of uitvallende verbinding moet volgens NWEA in deze STROOM-wetgeving volledig worden geregeld.

Wat betreft wind op land is NWEA blij met de aanpassingen die de combinatie van stopcontacten en een flat rate mogelijk maken, vanwege de hiermee gepaard gaande dalende kosten per netaansluiting en dalende maatschappelijke kosten. Het wegvallen van artikel 27, de 10MVA grens, wordt echter als zeer ongewenst gezien: het zal kleinere projecten moeilijker realiseerbaar maken. NWEA onderschrijft daarbij de opmerkingen uit de reactie van PAWEX op het wetsontwerp.

Ook acht NWEA het een gemiste kans dat de provinciale coördinatieregeling in het nieuwe wetsvoorstel niet goed is opgenomen. NWEA stelt verder een aantal concrete wijzigingen voor die kosten verder omlaag brengen.

Voor het volledige bericht en de reactie van NWEA zie http://tinyurl.com/kudmkwh

stroom

Bron: NWEA

Tags: , , , ,

Category: Electriciteit, Groene energie, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.