Offshore windpark IJmuiden Ver is financieel veel aantrekkelijker

| 19 september 2016

De bouw van een offshore windpark op de Noordzee kost minder dan tot nu toe werd gedacht. Op basis van twee onderzoeken kan de conclusie getrokken worden dat IJmuiden ver 300 miljoen tot 1.65 miljard euro goedkoper kan worden aangelegd. St. Vrije Horizon en gemeenten Bergen, Zandvoort, Noordwijk, Katwijk en Wassenaar zijn tegen windturbines dichtbij de kust. 

IJmuiden Ver heeft als tegenargument dat door de aanleg van sterkere funderingen en langere stroomkabel vanuit zee 1.3 miljard euro duurder uit zou vallen.  ECB komt na onderzoek tot de conclusie dat 300-600 miljoen euro besparing tot de mogelijkheden behoort. Ardi de Graaf Advies denkt zelfs een besparing van 1,65 miljard euro. Het verschil wordt ook verklaard doordat het verder op zee harder waait.

De doelstelling van dit onderzoek is om het kostenverschil tussen windparken in het zeegebied IJmuiden-Ver en windparken in het zeegebied Hollandse Kust in kaart te brengen en om scenario’s te exploreren waarbij de voordelen die de locatie IJmuiden-Ver biedt voor windenergie te gelde gemaakt kunnen worden. De analyse in deze studie laat zien dat een aaneengesloten opstelling van IJmuiden Ver mogelijk op termijn kan leiden tot een verlaging van de meerkosten vanwege schaaleffecten.

Het realiseren van deze kostenbesparing door schaalgrootte vergt echter een andere wijze van aanbesteden en ontwikkelen van verder gelegen locaties waarvan de realisatie niet eerder wordt voorzien dan na het midden van het komende decennium. Potentieel kunnen de meerkosten van 2100 MW IJmuiden-Ver t.o.v. 2100 MW Hollandse Kust op basis van de huidige kennis verlaagd worden van € 1,3 miljard netto contant naar circa 1,0 miljard euro netto contant (0,7-1,3), over een periode van twintig jaar. Deze daling van meerkosten kan ontstaan door optimaal gebruik te maken van de kansen die de aaneengeslotenheid van gebied IJmuiden-Ver biedt.

Hiertoe zouden alle zes tenders voor 2100 MW gelijktijdig uitgeschreven kunnen worden, zodat de mogelijkheid ontstaat op één locatie, meerdere locaties of alle locaties tegelijk te kunnen in schrijven. Deze studie is bedoeld om de input te leveren voor de discussie rond de keuze voor de locatie Hollandse Kust t.o.v. IJmuiden ver en geeft een richting aan om kostenbesparingsmogelijkheden voor IJmuiden-Ver te realiseren, maar zonder vervolgonderzoek naar alle voor en nadelen van beide opties is de analyse niet geschikt om beleidsbeslissingen op te baseren.

Reactie NWEA: “De Stichting Vrije Horizon misinterpreteert de cijfers van ECN en komt met eigen voorwaarden voor windparken op zee. Zoals uit het laatste rapport van ECN blijkt, zijn de meerkosten van IJmuiden Ver aanzienlijk: 700 miljoen tot 1,3 miljard euro. De conclusie is dat windparken langs de kust altijd goedkoper zijn dan windparken verder weg. Dat komt omdat meer kilometers moeten worden gemaakt voor de aanleg, het onderhoud en voor de kabels en omdat de zee daar dieper is waardoor funderingen duurder zijn. Windmolens zijn de energievoorziening van de toekomst, hard nodig om klimaatverandering tegen te gaan. Alle beschikbare locaties moeten we gebruiken. Het is niet of/of, maar en/en. Geen vertraging dus, maar versnelling om de huidige plannen voor wind op zee te realiseren.”

Zie het rapport van ECN van juni 2016: https://www.ecn.nl/publicaties/ECN-E–16-023

Bron: ECN

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.