Procedure windpark Westerse polder Haringvliet is gestart

| 19 mei 2016

In de Westerse polder staan 7 windturbines langs het Haringvliet in Zuid-Holland. De provincie ziet deze locatie als gewenst om windenergie verder te ontwikkelen. De bestaande moeten worden gesaneerd en worden vervangen door 5 modernere windturbines met meer vermogen.

De ontwikkelaar kan nu de benodigde omgevingsvergunning aanvragen. Doordat de gewenste windturbines niet passen binnen het bestaande bestemmingsplan, moet de ontwikkelaar een uitgebreide procedure doorlopen voor de vergunningverlening. Dit betekent dat belanghebbenden en belangstellenden tijdens de procedure een ontwerpbesluit kunnen inzien waarover zij een zienswijze kunnen indienen.

Op dinsdag 24 mei 2016 organiseert Nuon een informatieavond over Windpark Haringvliet. De avond vindt plaats in recreatiecentrum De Staver in Sommelsdijk  van 19.00 tot 21.00 uur. Nuon informeert de aanwezigen over het concept-ontwerp voor het windpark en de te verwachten milieueffecten. Het concept-ontwerp voor het windpark is in een 3D-simulatie te zien!

Tags: , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.