Provinciale Staten Friesland gaat akkoord met 530 MW windenergie

| 19 juni 2014
In de provincie Friesland & op het IJsselmeer zal in 2020 – 530,5 MW aan windenergie worden opgewekt. De provinciale staten nam dat besluit gisteren en de coalitie PvdA, CDA en FNP nam dit besluit over, maar stelde het vaststellen van de Structuurvisie IJsselmeer uit tot eind van het jaar. Dan pas wordt besloten hoeveel MW op het vaste Friese land komt en hoeveel in het IJsselmeer..
Aanvankelijk was daar tot 400 MW voorzien, maar na de felle protesten van de bewoners van de IJsselmeerkust wordt nu vanuit Den Haag aangedrongen op een limiet van 250 MW. Dat betekent dan wel dat een kleine 300 MW op het vasteland moet komen te staan. Dat het besluit over de precieze plaatsing van windturbines pas dit najaar plaatsvindt, heeft te maken met het onderzoek dat Fryslân foar de Wyn uitvoert in de provincie.
De projectgroep probeert per lokaal plan vast te stellen wat het draagvlak is. Op basis van de uitkomsten willen de coalitiepartijen hun afweging maken. Daarbij zal de sanering van oude windmolens en de mogelijkheid voor omwonenden om mee te profiteren een doorslaggevende rol spelen. FrieslandCampina
Bron: Friesch Dagblad

Tags: , , , ,

Category: Bedrijven, Electriciteit, Groene energie, Onshore windparken, Windenergie, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.