Provincie Groningen bindt in

| 19 juni 2009
Bron: Groninger Courant

In het nieuwe provinciaal Omgevingsplan dreigt de provincie Groningen haar windplannen eventueel tegen lokale wensen in “door te drukken” met provinciale inpassingsplannen. Maar de regio pikt het niet, wil zelf duurzame plannen maken en de provincie krabbelt nu terug. Hieronder het verhaal zoals dat werd gebracht door de Provinciale Internet Courant.:

“De provincie Groningen houdt niet meer bikkelhard vast aan de komst van windmolens in Oost-Groningen. De nieuwe gedeputeerde William Moorlag is nog wel steeds voorstander van die molens, maar wil ze er niet ten koste van alles doordrukken, wanneer er in de streek geen draagvlak voor is. Dat meldt een blije Streekraad Oost-Groningen. …… De Streekraadgemeenten zijn teleurgesteld over de verregaande regulering die de provincie bij het ruimtelijk beleid hanteert. De Streekraadgemeenten hebben al in een eerdere reactie laten weten dat hiermee de eigen verantwoordelijkheid van de gemeenten opzij wordt gezet en zij te maken krijgen met veel beperkingen bij de ontwikkeling van eigen ruimtelijke plannen. Wel heeft de provincie afgezien van de plannen van de bouw van windmolens langs de N33 als mocht blijken dat er in de regio geen draagvlak voor is.

Gedeputeerde Moorlag wil de oude provinciale plannen niet doordrukken. ……
Nu het oude plan van de baan is, willen de Streekraadgemeenten wel snel verder met de winning van duurzame energie. Molens in de Eekerpolder kan een eerste stap zijn, maar er is meer nodig. ……..

We zullen aan de slag moeten, want we komen er niet met de plannen van de provincie.’’

Meer in: Groningen Internet Courant, 19-6-2009

Category: Overheid, Windenergie

Reacties zijn gesloten.