RVO brengt huidige en toekomstige offshore wind- en mijnbouwactiviteiten op de Noordzee in kaart

| 19 april 2024

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken een viewer (lagenkaart) ontwikkeld waarin de huidige en toekomstige activiteiten voor windenergie en mijnbouw op de Noordzee zichtbaar zijn.

Er zijn olie- en gaswinningsplatforms in of nabij windenergiegebieden. In de toekomst zullen meer gasvelden uit productie worden genomen. Als gevolg daarvan zullen er ook platforms verdwijnen. Tegelijkertijd zal er de komende jaren ook olie- en gaswinning op zee plaatsvinden – en als gevolg daarvan zullen er nieuwe platforms bijkomen. De Nederlandse overheid wil de opwekking van windenergie en de winning van olie en gas zo goed mogelijk naast elkaar laten bestaan.

Inzicht in welke ruimte voor welke activiteit nodig is, is cruciaal voor het vormgeven van het energiesysteem op de Noordzee en het accommoderen van alle energieactiviteiten op de Noordzee in de periode tot 2050.

De viewer bevat ook bredere informatie met betrekking tot het energiesysteem in de Noordzee om context te bieden. Onderstaande elementen zijn opgenomen in de viewer:

• Windenergie- en zoekgebieden (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)
• Bestaande en onderzochte aanlandingstracés (RVO)
• Mijnbouwplatforms en -velden (TNO)
• Locaties van opsporings- en winningsvergunningen voor mijnbouw (TNO)
• Pijpleidingen (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)
• Helicopter Main Routes (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)
• Scheepvaartroutes (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)
• Defensiegebieden (Ministerie van Defensie)
• Natuurgebieden (Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit)

De viewer is daarom bijzonder geschikt voor alle belanghebbenden bij de Noordzee in het energie- en luchtvaartdomein.

De viewer bestaat uit lagen die je aan- en uit kunt zetten, afhankelijk van de informatie die je wil hebben. Hiermee heeft iedereen zicht op de plekken waar verschillende activiteiten om ruimte vragen. Ook kan de Rijksoverheid of het mijnbouwbedrijf maatwerk in gang zetten om beide activiteiten een plekje op de Noordzee te geven.

Deze viewer zal tot en met 1 juli 2024 openstaan voor het aanleveren van aanvullende informatie of correcties door gebruikers, welke daarna zullen worden verwerkt in de viewer. Dit kunt u doorgeven via woz@rvo.nl. De viewer wordt periodiek herzien, waarbij eventuele nieuwe vergunningaanvragen en/of ruimtelijke wijzigingen worden verwerkt. Bron: RVO

Tags: , , , , ,

Category: Offshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.