Wijziging in tijdelijke verruiming arbeidstijden windparken op zee

| 19 juni 2020

Installatieschip Aeolus © Van Oord

Vanaf 1 juli tot 1 oktober 2020 is het voor werknemers die werkzaam zijn op windparken in de Nederlandse Exclusieve Economische Zone van de Noordzee toegestaan om onder voorwaarden een werkschema van 3 weken op en 3 weken te hanteren. Dit werd bekend gemaakt door Staatstoezicht op de Mijnen.

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft met de verruiming van arbeidstijden deze tijdelijk gelijkgetrokken aan het werkschema dat gehanteerd wordt in de olie- en gas sector.

Vermindering risico van besmetting met het corona-virus
Voor de offshore windsector geldt normaal een schema van 2 weken op en 2 weken af, conform het Arbeidstijdenbesluit. Vanaf 8 april 2020 had SodM al toegestaan de arbeidstijden te verruimen naar 6 weken op en 6 weken af. Deze komt per 1 juli te vervallen.

De verruiming heeft allemaal te maken met het verminderen van het risico op besmetting met het corona-virus. SodM heeft de ervaringen met deze tijdelijke verruiming recentelijk geëvalueerd. Daarnaast is het inmiddels makkelijker geworden voor de veelal buitenlandse werknemers om weer naar huis te reizen, omdat het vliegverkeer weer op gang komt.

De voorwaarden zijn terug te vinden op de website van SodM.

 

Tags: , , ,

Category: Offshore windparken, Overheid, Windenergie

Reacties zijn gesloten.