Wind op land met 771 MW toegenomen in 2023 – komende jaren minder groei verwacht

| 19 mei 2024

Het operationeel vermogen van wind op land in Nederland is in 2023 met 771 MW (netto) toegenomen. Dit is een groei van 12,75%. Samen is dit nieuwe opgesteld vermogen goed voor een jaarlijkse elektriciteit opwek van gemiddeld 2,8 TWh. Dat blijkt uit de jaarlijkse Monitor Wind op Land van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De groei in 2023 was vergelijkbaar met 2022, toen voor 759 MW aan vermogen is gebouwd. In totaal zijn vorig jaar 11 projecten gerealiseerd. De groei was vooral te danken aan de bouw van enkele grote windparken: Maasvlakte 2 en Windplan Groen en Windplanblauw in de provincie Flevoland.

Eind 2023 stond er voor 6.816 MW aan windvermogen in Nederland opgesteld, samen goed voor 20,7 TWh per jaar. Flevoland levert met een verwachte energieopwek van 6,11 TWh op dit moment de meeste windenergie per jaar. Groningen is 2e met 2,73 TWh en Friesland 3e met 2,00 TWh.  Het valt op dat de verdeling van gerealiseerde, maar ook nog te verwachten windprojecten, erg ongelijk is verdeeld over het land. Zo staan in de regio’s Zuid-Limburg, Amersfoort en Twente nog helemaal geen windturbines. Daarnaast was eind 2023 nog 538 MW (430 MW in 2022) aan vermogen verwikkeld in ruimtelijke en vergunningsprocedures.

Komende jaren minder snelle groei verwacht

In totaal zit er eind 2023 1.292 MW in de pijplijn. Er zijn meerdere projecten in een ver gevorderd stadium waardoor de verwachting is dat het windvermogen de komende jaren verder toeneemt. Eind 2023 zijn de projecten met een SDE-beschikking goed voor in totaal 370 MW netto. Hiervan is voor 311 MW de vergunning onherroepelijk en daarvan is voor 191 MW de bouw inmiddels begonnen.

De status van de projecten in de overige fasen varieert sterk. Een deel daarvan is nog in het voortraject en soms zijn deze projecten dusdanig gestagneerd dat het onzeker is of het project nog tot realisatie komt. Verder valt op dat er weinig nieuwe projecten in beeld zijn, waardoor het aantal projecten in de pijplijn van windenergie op land nauwelijks toeneemt. De verwachting is dat de productie van windenergie in de komende 2 tot 3 jaar toeneemt tot 22,2 TWh.

Belemmering in de groei

Door de uitspraak van de Raad van State over de normen voor windturbines is in 2023 nog steeds een groot aantal windenergieprojecten vertraagd of (tijdelijk) stilgevallen. De verwachting is dat uiterlijk in juli 2025 de nieuwe landelijke normering in werking treedt.

Andere factoren die in 2023 de bouw van windmolens vertraagden, zijn onder andere: Radarverstoring, zorgen over (laagfrequent) geluid en slagschaduw wat leidde tot bezwaarprocedures, en lange levertijden van windturbines.

Monitor Wind op Land

De doelstelling uit het Energieakkoord is in het Klimaatakkoord opgevolgd door een doelstelling van tenminste 35 TWh voor grootschalige opwek met wind- én zonne-energie op land in 2030. De door gemeenteraden, Provinciale Staten en algemeen besturen van de waterschappen vastgestelde ambitie is hoger: 55 TWh. RVO publiceert ieder jaar de Monitor Wind op Land. Deze geeft de stand van zaken en de belangrijkste ontwikkelingen voor windenergie op land in Nederland weer.  Bron: RVO

Download de Monitor hier.

Tags: , , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.