Windunie en LTO Noord gaan samenwerken

| 19 december 2011

Op 12 december 2011 is in Dronten een samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen Coöperatie Windunie en Vereniging LTO Noord. Windunie en LTO Noord gaan samen meer windenergie op land realiseren.

Volgens Europese afspraken moet het aandeel duurzaam opgewekte energie in Nederland in 2020 immers 14% van het totale binnenlandse energieverbruik bedragen (nu is dat slechts 4%).

Windunie zet zich in voor de lokale productie van duurzame energie, waarbij de lusten terechtkomen waar ook de lasten liggen. Daarom gaan Windunie en LTO Noord gezamenlijk hun expertise, netwerk en communicatiemiddelen inzetten om windenergieprojecten van agrarische ondernemers in Nederland te stimuleren, faciliteren en ondersteunen.

De organisaties hebben een vergelijkbare achterban en streven beiden naar versterking van de economische en maatschappelijke positie van hun leden, daarom zijn zij bij uitstek geschikte partners. Coöperatie Windunie is een samenwerkingsverband van ca. 260 eigenaren van windturbines, die samen een opgesteld vermogen beheren van 410MW, daarmee is zij een grote speler op het gebied van windenergie in Nederland.

LTO Noord is de agrarische ondernemersorganisatie in de negen provincies boven de Maas en telt ongeveer 25.000 leden. De verwachting is dat de samenwerking zal resulteren in een aantal duurzame-energieprojecten die concreet economisch voordeel gaan opleveren voor de achterban van LTO Noord en Windunie. Met deze projecten wordt ook een belangrijke bijdrage geleverd aan het behoud van de leefbaarheid op het platteland.

Windunie Development, het onderdeel van Windunie dat grondeigenaren bijstaat bij initiatieven op het gebied van windenergie, gaat zich inzetten voor uit de samenwerking voortvloeiende projecten. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

Category: Bedrijven, Windenergie

Reacties zijn gesloten.