Zeewier biedt kansen zoals golfslagdemping in toekomstige offshore windparken

| 19 mei 2016

De teelt van zeewier kan uiteenlopende economische en maatschappelijke voordelen bieden zoals golfslagdemping in windparken en opname van nutriënten. In Nederland wordt op kleine schaal zeewier geteeld, bijvoorbeeld voor toepassing in zeewierburgers. De kosten voor de productie liggen momenteel nog te hoog. In opdracht van het PBL hebben onderzoekers van Wageningen UR onderzocht wat de mogelijkheden zijn om zeewier rendabel te kunnen telen met een centrale rol voor het duurzaam benutten van natuurlijk kapitaal.

In vijf workshops met stakeholders uit bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen gingen ze in gesprek over de toepassingen van zeewierteelt in de Eems-Dollard en in het toekomstige offshore windpark Borssele.

Zeewierteelt kan de concentratie slib in het water verminderen doordat het slib bezinkt in de luwte van de zeewiervelden. Bovendien neemt zeewier stikstof en fosfaat op, wat bijdraagt aan ecologisch herstel van het gebied. Ook de ontwikkeling van zeewierteelt in het windpark Borssele levert mogelijk verschillende ecosysteemdiensten op, zoals golfslagdemping en opname van metalen. Daarnaast kan zeewierteelt bijdragen aan natuurbescherming en een positief effect hebben op de visstand.

Zeewierteelt heeft bijvoorbeeld nog niet bewezen continu, jaarrond voor golfslagdemping te zorgen, waardoor haar bijdrage aan een langere levensduur van windmolens nog onduidelijk is. Innovatieve pilots kunnen helpen om deze gaten in de kennis te dichten.

De ontwikkeling van zeewierteelt in het windpark Borssele levert mogelijk golfslagdemping op

De ontwikkeling van zeewierteelt in het windpark Borssele levert mogelijk golfslagdemping op

Bron: Planbureau voor de leefomgeving

Tags: , , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.