Zeven Parkstad Limburg-gemeenten intensiveren samenwerking energietransitie

| 19 juli 2023

De zeven gemeenten van de stadsregio Parkstad Limburg hebben in 2015 de ambitie vastgesteld om in 2040 energieneutraal te zijn. Om uitvoering te geven aan deze ambitie intensiveren de Parkstad-gemeenten hun samenwerking en pakken zij de uitvoering gezamenlijk aan met de intentie om samen met energiecoöperaties een energiemaatschappij op te richten.

 

De zeven gemeenten, Brunssum, Beekdaelen, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal, zien dat door een gebrek aan voldoende beschikbare capaciteit, de duurzaamheidsambities moeilijk haalbaar zijn. Samenwerking is hierbij van cruciaal belang gebleken. Om de ambities van Parkstad-gemeenten te realiseren wordt daarom ingezet op de oprichting van een energiemaatschappij in en voor Parkstad. Ook de taken en menskracht van de WoonWijzerWinkel Limburg worden uitgebreid. Tot slot richten de gemeenten zich op het opbouwen van (eu)regionale expertise op het terrein van netgebruik en opslag.

Energiebedrijf Parkstad

Een energiebedrijf stelt Parkstad-gemeenten in staat om meer controle te krijgen op de betaalbaarheid en beschikbaarheid van energie voor nu en in de toekomst, en om de energietransitie te versnellen. Het op te richten energiebedrijf zal door nauwe samenwerking met lokale energiecoöperaties een publiek-coöperatief karakter krijgen; met als einddoel om lokaal opgewekte duurzame wind- en zonne-energie terug te leveren aan de inwoners van Parkstad.

De verwachting is dat begin 2024 gemeenteraden en leden van coöperaties over een ontwerpbesluit kunnen besluiten

WoonWijzerWinkel Limburg

Door de menskracht, verantwoordelijkheden en activiteiten van de WoonWijzerWinkel Limburg uit te breiden, kunnen energiebesparingen en duurzaamheidsprojecten beter gerealiseerd worden. Hierbij valt te denken aan het stimuleren van woningisolatie, energiearmoede tegengaan, maatschappelijk vastgoed verduurzamen, bedrijven helpen om te verduurzamen en communicatie naar inwoners intensiveren.

Aanpak netcongestie

Om de energietransitie te laten slagen is regie nodig op (de verbetering van) het elektriciteitsnet. Hier liggen grote uitdagingen, ook in internationale context, die permanente aandacht en inzet vragen. De benodigde expliciete expertise op het terrein van (eu)regionale netgebruik en opslag wordt regionaal ingezet. Daarnaast is een eenduidig gezamenlijk aanspreekpunt vanuit dit onderdeel nodig voor de professionele gesprekken met netwerkbeheerders (grote spelers op de internationale markt) en euregionale verbanden.

Inzet middelen

Met de inzet van middelen uit de tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) gaan de zeven gemeenten samen, met de stadsregio Parkstad Limburg, een grote inspanning leveren om op koers te blijven. Gezamenlijk werven ze voor 25 FTE nieuwe medewerkers voor het versnellen van energieopwekking, het bevorderen van energiebesparing, het aanpakken van netcongestie en het monitoren van de ambities. Bron: Parkstad Limburg

Tags: , , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.