Zwolle, Staphorst, Dalfsen en Zwartewaterland stemmen programmeringsafspraken voor windenergie onderling af

| 19 april 2024

De gemeenten Zwolle, Staphorst, Dalfsen en Zwartewaterland hebben onderling hun programmeringsafspraken over windenergie met de provincie Overijssel afgestemd. De programmeringsafspraken gelden tot 2030.

Een van de voorkeursgebieden van de provincie voor windenergie ligt verspreid over de vier gemeenten. Volgens het nieuwe beleid van de provincie is er in dit gebied ruimte voor maximaal 400 GWh voor grootschalige opwek van windenergie. Dat is meer dan waarmee de gemeenten eerder hebben ingestemd.

De gemeenten zijn bang dat het nieuwe provinciale beleid de deur openzet voor ongewenste initiatieven. Bovendien doorkruist het nieuwe beleid al lopende gemeentelijke gebiedsprocessen. Dat tast het draagvlak voor windenergie aan. De provincie heeft gemeenten daarom aangeboden om afspraken te maken over locaties, omvang en planning voor nieuwe windinitiatieven binnen het voorkeursgebied. De gemeenten Zwolle, Staphorst, Dalfsen en Zwartewaterland hebben van die mogelijkheid gebruik gemaakt.

Afstemming

De vier gemeenten hebben hun programmeringsafspraken onderling afgestemd. Zo willen zij samen invulling geven aan windenergie in het voorkeursgebied van de provincie. De basis voor de afspraken blijven de bestaande plannen van ieder van hen. De provincie had aan de vier gemeenten voor de programmeringsafspraken een deadline gesteld. Die liet hun minder tijd voor een goede afstemming met inwoners en de gemeenteraad dan ze wilden. De programmeringsafspraken zijn inmiddels in alle vier de gemeenten goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders. Elk college legt het besluit ook voor aan de gemeenteraad.

Afspraken Zwolle

Voor Zwolle bieden de afspraken ruimte voor drie extra turbines vergeleken met de eerdere afspraken. In het gebied Tolhuislanden is de plaatsing van drie turbines door de coöperatie in voorbereiding. Deze passen nog in de bestaande afspraken uit de Regionale Energie Strategie.

Voor de drie extra turbines wil Zwolle ruimte bieden voor initiatieven in het gebied rond Haerst en op bedrijventerrein Hessenpoort.

Afspraken Dalfsen

De programmeringsafspraken van de gemeente Staphorst sluiten inhoudelijk grotendeels aan bij de kaders die de gemeenteraad eerder had vastgesteld. De raad heeft toen een voorkeurszoekgebied aangewezen voor de opwek van 40 GWh windenergie van 2030 tot 2040. Het college van de gemeente Staphorst heeft de raad gevraagd om bekrachtiging van de programmeringsafspraken. De gemeenteraad bespreekt dit verzoek op 14 mei en neemt hierover op 28 mei een besluit.

Afspraken Staphorst

De programmeringsafspraken van de gemeente Dalfsen sluiten inhoudelijk grotendeels aan bij de besluiten die de gemeenteraad eerder al vastgestelde. De raad heeft drie jaar geleden voorkeurszoekgebied Dalfserveld West aangewezen voor grootschalige duurzame energieproductie. In dit gebied loopt nu een intensief gebiedsproces met de bewoners. Op 22 april vraagt het college om instemming van de raad over deze programmeerafspraken.

Afspraken Zwartewaterland

Specifiek voor de gemeente Zwartewaterland wordt de opgave verhoogd van 50 GWh naar 60 GWh. Voor het aantal turbines maakt dit geen verschil. Voor 50 GWh zijn drie turbines nodig; 60 GWh kan ook opgewekt worden met drie windmolens. In het gebied Genne-Holten-Haerst-De Ruiten hebben Zwolle en Zwartewaterland een verkenning laten doen naar de mogelijkheden voor grootschalige opwek van schone energie. Deze verkenning onder externe begeleiding is nagenoeg afgerond en wordt binnenkort gedeeld met de bewoners van het gebied.

 

Tags: , , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.