Bezwaren Veere tegen windpark voor kust Walcheren afgewezen

| 20 mei 2016
Het Rijk heeft de bezwaren dat een toekomstig windpark op 22 km afstand van Westkapelle te dicht bij de kust zou liggen en nadelig voor het toerisme zou zijn af. “Het is niet aannemelijk dat de recreatie en toeristische sector hierdoor zodanige schade gaat lijden dat dit kavelbesluit niet in redelijkheid genomen had mogen worden”, aldus het besluit van de minister van Economische Zaken in overeenstemming met zijn collega van Infrastructuur en Milieu.
In de twee kavels komen maximaal 95 windturbines. In de overige in totaal maximaal 125. Op uitdrukkelijke wens van de Vogelbescherming worden om minder maar grotere windturbines te bouwen is hiermee tegemoet gekomen. “Met de voorgeschreven maatregelen is het aantal te plaatsen turbines ingeperkt waarmee tevens grotere turbines gestimuleerd worden. Hierdoor ontstaat in potentie grotere ruimte tussen de turbines”, aldus de minister. De maximale hoogte die de wieken van molen mogen bereiken is vastgesteld op 250 meter.

Tags: , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.