Blik op de toekomst windpark Houten

| 20 augustus 2014

In Nederland zijn zonne- en windenergie veelbelovende technieken die ons ver gaan brengen. Zeker in de Randstad wordt een toekomst in kleinschalige windparken bij of in de bebouwde omgeving gezien. Windpark Houten is hiervan een goed voorbeeld.

Windpark Houten is een bijzonder windpark, dat relatief dicht bij woningen is gebouwd en gebruikmaakt van moderne technologie. Waar in Scandinavië en de Alpen-landen veel wordt gewerkt met waterkracht is dit voor Nederland niet rendabel vanwege het kleine verval. Wind- en zonne-energie zijn dat na 30 jaar ontwikkeling wel en de toepassing hiervan neemt een hoge vlucht. De prijs van zonne-energie valt – met een terugverdientijd van zo’n tien jaar en een geschatte 25 jaar levensduur van de panelen- al ruim onder het kleinverbruikerstarief. Maar windenergie is nog een factor 2 kosteneffectiever. En ook windmolens worden steeds slimmer en efficiënter.

Beter voor milieu, lagere kosten

In Nederland wonen en werken veel mensen. Zeker in de randstad bestaat de kans voor een mooie toekomst voor het opwekken van windenergie dichtbij de gebruikers. Dit scheelt zo’n 10% transportverlies ten opzichte van energie opwekken op grotere afstand. Beter voor het milieu en de kosten dus. Tegelijk worden turbines steeds efficiënter. Vergeleken bij de turbines van 25 jaar geleden leveren de turbines die in Houten staan 400 tot 500 keer zo veel energie! Een veelbelovende ontwikkeling.
Energie opwekken in bebouwd gebied brengt een aandachtspunt met zich mee: het woongenot van de omwonenden. Eneco doet er – terecht – alles aan om overlast te voorkomen. Elke dag wordt er langs het park gereden en zien we de molens vaak stilstaan. Dit heeft te maken met de stand van de wind of de zon. Windpark Houten draait alleen als de zon geen slagschaduw veroorzaakt en als wordt voldaan aan de geluidsnormen.

Duurzame energie: wel belangrijk
Helaas ervaren sommige bewoners van Houten toch af en toe hinder. Door berichten op social media lijkt het wel alsof heel Houten die overlast ervaart en dat Eneco niets doet. Dit klopt niet. De meeste mensen hier vinden het park misschien niet zo mooi maar zij hebben er geen last van en vinden duurzame energie wel belangrijk. Dat is de algemene tendens. Ook zet Eneco zich wel degelijk in om overlast steeds beter te voorkomen. Hier zijn vanaf het begin veel acties op gezet. Een moderne windturbine is een middel met een levensduur van ‘1 generatie’ omdat deze na 20, 25 jaar wordt afgebroken en gerecycled. Een kernenergiecentrale schuift op richting twee generaties maar van het radioactieve afval mogen we 30 tot 50 generaties genieten. Van de milieuproblemen in de ertswingebieden hebben we geen weet!

Dat is voorbij ieder menselijk besef van verantwoordelijkheid, de consequenties en ook van de betrouwbaarheid van de opslagtechniek. Een leerpunt voor de toekomst kan zijn om windturbines visueel acceptabeler te maken. Bijvoorbeeld een molen in traditionele vormgeving – met moderne materialen. Hier zouden we mee kunnen experimenteren. Aan de andere kant was er in de afgelopen eeuwen ook bezwaar tegen de traditionele windmolens omdat die het aangezicht van het dorp zouden verstoren. Inmiddels zijn dit allemaal gewaardeerde monumenten. Wat dat betreft is het wellicht ook een kwestie van tijd. Het kan belangrijk zijn om aan iets nieuws te wennen, zeker als het ons land en een schone leefomgeving zoveel toekomstkansen biedt!

houten toren

Bron: Eneco

Tags: , , , , , ,

Category: Bedrijven, Electriciteit, Groene energie, Windenergie, Windmolens, Windturbines

Reacties zijn gesloten.