CertiQ en Vertogas samen verder als VertiCer voor verstrekken van Garanties van Oorsprong

| 20 december 2022

Vanaf 1 januari 2023 gaan CertiQ en Vertogas (dochterbedrijven van TenneT en Gasunie respectievelijk) samen verder onder de naam VertiCer B.V. Met deze fusie is VertiCer het loket in Nederland voor het verstrekken van Garanties van Oorsprong voor alle duurzame energiedragers: elektriciteit, warmte, groen gas en waterstof. 

Vertogas is nu eigendom van Gasunie Certification Holding BV, CertiQ van TenneT TSO BV. CertiQ geeft Garanties- en Certificaten van Oorsprong uit voor elektriciteit en hernieuwbare thermische energie. Vertogas doet dit voor groen gas en waterstof. Met de fusie, waarbij beide bedrijven 50 procent eigenaar worden, anticiperen de bedrijven op de integratie van gassen, warmte en elektriciteit in het toekomstige energiesysteem. Zo wordt groene waterstof onder andere geproduceerd met behulp van duurzame elektriciteit. Daarbij is dus een transparante, sluitende registratie nodig in het systeem van GvO’s voor alle energiedragers.

Harmonisatie Europa

Mede door deze fusie kan VertiCer ook op Europees niveau, onder andere via AIB en ERGaR, adequater sturen op een geharmoniseerd, doelmatig, robuust en transparant GvO-systeem. Dat is volgens de beide partijen van groot belang: de Europese harmonisatie van systemen voor uitgeven, verhandelen en afboeken van Garanties van Oorsprong, vereenvoudigt en stimuleert vrije handel van GvO’s tussen de lidstaten binnen de Europese Unie.

Timing

Geopolitieke ontwikkelingen hebben de energietransitie in een stroomversnelling gebracht. Maar ook zonder die druk, voorzien de, nu nog twee certificerende instanties, de komende jaren een forse groei in het aantal benodigde GvO’s voor alle hernieuwbare en circulaire energiedragers. Mogelijk komen daar nieuwe rollen en taken bij. Zoals bijvoorbeeld de uitgifte van GvO’s ten behoeve van CO2 (voor opslag, CCS) maar ook het uitgeven van GvO’s op een kleinere tijdseenheid. Het systeem van GvO’s dient daarnaast als input voor het Emission Trade System (ETS) en Hernieuwbare brandstofeenheden (HBE’s) – ook die ontwikkelingen vragen aandacht en expertise.

Doel en invulling van de fusie – in Nederland

VertiCer is na de jaarwisseling in Nederland dé certificerende instantie, met alle kennis over de GvO-keten van alle energiedragers. Door bundeling van kennis en krachten, verwachten de partijen dat de processen en taken doelmatiger, robuuster en transparanter kunnen worden ingericht, zodat een adequaat GvO-systeem optimaal bijdraagt aan de energietransitie. Binnen VertiCer zullen daarvoor zowel de bedrijfsvoering als de processen van certificering verder geïntegreerd en geoptimaliseerd worden. Bijvoorbeeld door het gebruik van één IT-platform, het inrichten van geharmoniseerde processen en hanteren van uniforme tarieven voor het uitgeven, verhandelen en afboeken van GvO’s voor alle energiedragers. Klanten van VertiCer krijgen straks aan één loket service voor het gehele proces ten behoeve van elke energiedrager. Bron: TenneT

 

Tags: , , , , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.