Dronten wil 300 MW windenergie

| 20 december 2011
bron: Gemeente Dronten

Met drie tot vier grote windmolenopstellingen wil de gemeente Dronten de ruimte bieden aan ten minste 300 megawatt aan opgesteld vermogen. Dit heeft het college van burgemeester & wethouders van de gemeente Dronten vastgesteld in het nieuwe windmolenbeleid.

Het belangrijkste criterium bij het beoordelen van nieuwe windmoleninitiatieven in Dronten wordt de balans met het landschap. Het nieuwe beleid vervangt het bestaande beleid uit 1997. Uitgangspunt van het nieuwe beleid is dat initiatiefnemers ruimte wordt geboden én dat maatschappelijke belangen op het gebied van landschap en deelname op goede wijze zijn gewaarborgd.

Aanleiding hiervoor is de verzoeken van verscheidene partijen om nieuwe windmolenparken te mogen realiseren. Bovendien spelen moderne ontwikkelingen en trends op het gebied van technologie, energiebehoefte, financiering, landschap en maatschappelijk opinie een rol zowel op provinciaal als rijksniveau en de ambitie van de gemeente Dronten om een klimaatneutrale gemeente te zijn.

Door de gemeente te verdelen in vier zones is er balans tussen het karakter van een open landschap en ruimte voor windmolenopstellingen.

Het beleid is uitgewerkt in een koers op hoofdlijnen bestaande uit de volgende uitgangspunten:

  • Meer vermogen met minder molens
  • Samenwerking tussen initiatiefnemers Landschap als belangrijkste criterium
  • Zonder deelname van omwonenden en burgers kunnen geen windmolenparken worden gerealiseerd.

Het college heeft vastgesteld dat de gemeente Dronten haar eigen koers bepaalt, welke zal worden ingebracht in de provinciale beleidsvorming.

Category: Overheid, Windenergie, Windmolens

Reacties zijn gesloten.