Eerste drijvende windproject van Vattenfall in Zweden een stap dichterbij

| 20 maart 2024

Het plan van energiebedrijf Vattenfall voor de ontwikkeling van een drijvend offshore windpark uit de kust van Zweden lijkt een stap dichterbij te komen nadat lokale autoriteiten de Zweedse regering hebben geadviseerd om in te stemmen met het project, Poseidon genaamd.

Poseidon zou het eerste drijvende windpark van Vattenfall in Zweden kunnen worden. Het project wordt ontwikkeld in een joint venture met Zephyr, waarvan Vattenfall de meerderheidsaandeelhouder is.  Poseidon is gepland voor de westkust van Zweden, 40 km ten noordwesten van Göteborg, op een strategisch belangrijke locatie om meer energieproductie te garanderen voor een regio met veel zware industrie die meer elektriciteit nodig heeft voor hun transitie. De oppervlakte van het projectgebied bedraagt 152 km2, met waterdieptes variërend tussen de 60 en 240 meter. Vattenfall heeft in het gebied plannen voor 61 tot 81 windturbines met een maximale hoogte van 340 meter. Het totaal opgesteld vermogen is 1400 MW. Vattenfall hoopt bij doorgang het windpark begin 2030 in bedrijf te stellen. Het windpark zal dan jaarlijks 5,5 TWh kunnen opwekken, wat overeenkomt met de elektriciteitsbehoefte van ongeveer 1 miljoen huishoudens.

Aanvraagprocedure

Poseidon ligt in de zogenoemde Exclusieve Economische Zone, een gebied dat zich tot 200 zeemijl buiten de kust van Zweden uitstrekt. Het aanvraagproces voor een dergelijk windpark houdt in dat de aanvraag eerst naar de regering wordt gestuurd, die de aanvraag vervolgens ter voorbereiding naar het provinciebestuur stuurt. Het provinciebestuur beoordeelt de aanvraag en weegt alle verschillende belangen zo goed mogelijk tegen elkaar af. Ze kijken bijvoorbeeld naar de gevolgen voor de scheepvaart, defensie, de commerciële visserij en de flora en fauna. Daarna stelt het provinciebestuur een aanbeveling op die ze naar de regering sturen. Die neemt de uiteindelijke beslissing voor het offshore windpark.

Het provinciebestuur van Västra Götaland adviseert de regering nu om de aanvraag van Vattenfall goed te keuren. Het provinciebestuur benadrukt in het bijzonder het belang van een snelle opwekking van nieuwe, fossielvrije elektriciteitsproductie in de provincie om een positieve ontwikkeling van het bedrijfsleven in de regio te garanderen.

“Het is een intensief jaar geweest voor Poseidon en het project heeft zich parallel aan het vergunningenproces ontwikkeld. Wij hebben veel tijd en moeite gestoken in het informeren en voeren van een dialoog met diverse belanghebbenden. Nu zullen we alle onderdelen van het voorgestelde besluit analyseren, evenals de vergunningsvoorwaarden die het provinciebestuur heeft aanbevolen”, zegt projectmanager Elin Davidsson. Bron: Vattenfall Update: 21-03-2024

Tags: , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.