Enexis investeert 941 miljoen euro in energienet in 2021

| 20 januari 2021

Enexis Netbeheer heeft voornemens in 2021 een recordbedrag van 941 miljoen euro te investeren in het  energienet. De investeringen worden gedaan om het net veilig, betrouwbaar en toekomstbestendig te houden en te werken naar een duurzaam energiesysteem om zo te zorgen dat de afspraken uit het Klimaatakkoord voor 2030 waargemaakt kunnen worden.

De 941 miljoen euro is een stijging van meer dan 60% ten opzichte van het werkpakket in 2015. Het geplande werkpakket voor 2020 was 878 miljoen euro.

Het werkpakket bestaat uit investeringen uit het investeringsplan 2020-2030 die in 2021 gerealiseerd kunnen worden en werkzaamheden om de veiligheid en betrouwbaarheid van de energienetten te garanderen, zoals inspectie, onderhoud en vervanging. Daartoe behoren ook de huidige gasnetwerken. Dit is enerzijds om aan de warmtevraag van de komende jaren te voldoen en anderzijds om ze geschikt te maken voor het transport van waterstofgas en groen gas, aldus Enexis Netbeheer.

Daarnaast omvat het de werkzaamheden die direct voortvloeien uit opdrachten en de behoefte van klanten zoals het realiseren van nieuwe aansluitingen en bijbehorende netinvesteringen voor zowel consumenten als grootzakelijke klanten. Bovendien investeert Enexis Netbeheer in de digitalisering van de netten, zoals het plaatsen van Distributie Automatisering (DA) en Distributie Automatisering Light (DALI).

Om het energienet betaalbaar te houden, geeft Enexis Netbeheer aan dat het van belang is om slimmer om te gaan met bestaande netcapaciteit en dat er meer regie is op de ontwikkeling van duurzame opwek. Enexis Netbeheer ziet de RES’en als een belangrijk uitgangspunt voor de investeringsbeslissingen.

Investering per provincie
Enexis Netbeheer is verantwoordelijk voor de energievoorziening van ruim 3 miljoen Nederlandse huishoudens en bedrijven, verspreid over verschillende provincies. Van de 941 miljoen euro investeert het bedrijf in 2021 136 miljoen euro in het energienet in de provincie Groningen, 96 miljoen euro in Drenthe, 163 miljoen euro in Overijssel, 195 miljoen euro in Limburg en 351 miljoen euro in Noord-Brabant.

Provincie Totale investering in miljoen euro Investering in Gasnetwerk Investering in Elektriciteitsnetwerk Investering in Slimme meters
Groningen 136 37 91 8
Drenthe 96 17 72 7
Overijssel 163 26 122 15
Noord-Brabant 351 81 225 45
Limburg 195 81 97 17

Uitdagingen
Ondanks de COVID-19 pandemie gaat de energietransitie door. Enexis denkt de komende komende jaren dan ook veel werk aan de energietransitie te hebben doordat steeds meer klanten willen terugleveren aan het net en de aansluiting van duurzame energieprojecten, waaronder zonne-en windparken, ingrijpende aanpassingen vereisen. Volgens het bedrijf kan dit niet overal tegelijkertijd. Daarnaast biedt het tekort aan technisch personeel een uitdaging. Bron: Enexis Netbeheer

Tags: , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.