Geen draagvlak voor een windpark in Zwijndrecht

| 20 november 2015

De afgelopen weken heeft er een toetsing over een 6 MW windpark plaatsgevonden voor inwoners en bedrijven in Zwijndrecht (terrein Groote Lindt). Hieruit blijkt dat er te weinig draagvlak is voor een windpark in de toekomst. Geluidshinder, slagschaduw, korte afstand tot de woningen, veiligheid etc. waren voornamelijk de bezwaren. 

College van B & W hebben stilgestaan bij de inspraakreacties, petitie en oprichting van bewonerscomite LindtWind.   Hoe moet geoordeeld worden over het draagvlak af onder onze bewoners? De duurzaamheidsdoelstellingen zijn belangrijk, maar hoe wegen we deze af tegen de ongerustheid die er is bij veel bewoners? Kan de Provinciale opgave wel gerealiseerd worden, nu niet gebleken is van grondeigenaren die mee willen werken aan de plaatsing van windmolens? Kunnen we niet beter omzien naar alternatieven die minder of niet belastend zijn voor bedrijven en inwoners?

Bij het beantwoorden van deze vragen heeft het college de emoties en het ontbreken van voldoende draagvlak uit de samenleving zwaar meegewogen. Het college is daarbij tot de conclusie gekomen dat het niet verstandig is met dit traject door te gaan. Het college stelt de gemeenteraad dan ook voor om geen uitvoering te geven aan de opgave van de Provincie om 6 megawatt aan windenergie op Groote Lindt te realiseren.

 

 

Tags: , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.