Gemeenten Ermelo en Putten gaan verder met Windpark Horst en Telgt initiatief

| 20 april 2021
Gemeenten Putten en Ermelo gaan verder met Windpark Horst en Telgt

Potentiële turbineposities. Bron: Windpark Horst en Telgt

De gemeenten Putten en Ermelo hebben bekend gemaakt dat ze verder gaan met het initiatief voor Windpark Horst en Telgt. Het plan omvat zeven windturbines langs de A28 in de buurtschappen Horst en Telgt te Ermelo en zou naar verwachting in 2026 operationeel kunnen zijn.

De gemeenten Ermelo en Putten hebben in 2019 en 2020 drie aanvragen voor de ontwikkeling van windparken ontvangen waarvan twee die vrijwel geheel in de gemeente Ermelo liggen en een derde in de gemeente Putten. De gemeenten hebben gezamenlijk de mogelijkheden onderzocht (via een procesregisseur) uiteindelijk de keuze gemaakt voor één initiatief, dat voor Windpark Horst en Telgt.

Windpark Horst en Telgt

Het windpark is een initiatief van Prowind, buurtvereniging Horst en Telgt en energiecoöperatie Veluwe-Energie. Het plan is voor 7 windturbines met een vermogen van 6 MW langs de A28 waarvan 6 op het grondgebied van Ermelo en 1 op het grondgebied van Putten.

De locatie valt binnen het zoekgebied “Nuldernauwkust” welke in de concept-RES van de regio Noord-Veluwe als kansrijk gebied voor de opwekking van windenergie is aangewezen. Het gebied kent hoge windsnelheden (ca. 8 m/s op 165 meter hoogte).

De geschatte capaciteit van het park is met 42 MW geïnstalleerd vermogen, 129.500.000 kWh per jaar. Dit is te vergelijken met het jaarlijks stroomverbruik van circa 37.000 huishoudens.

Motivatie gemeenten

Bij de afweging voor de gemeenten hebben de omvang van de bijdrage aan de duurzaamheidsambities van de gemeenten en de locatie in het windzoekgebied een rol gespeeld. Daarnaast zou de tijd die vanaf de start is geïnvesteerd in de samenwerking met omwonenden ook hebben bijgedragen aan het besluit, zo meldt .

Bouwen in 2025

De initiatiefnemers moeten nu het plan Windpark Horst en Telgt verder uitwerken. Als het plan aan alle eisen voldoet, kan de ruimtelijke procedure gestart worden. Dit jaar zal de m.e.r. procedure (milieueffectrapportage) starten welke ongeveer 1 jaar duurt. In 2022 zal naar verwachting het vergunningstraject van start gaan. De initiatiefnemers hopen in 2024 alle benodigde vergunningen te hebben verkregen om te kunnen starten met de bouw van het windpark in 2025.

Wachten op definitieve RES Noord-Veluwe

Beide gemeenten geven aan te wachten met verdere aanvragen tot de RES Noord-Veluwe en het bovenregionaal afwegingskader, dat nu wordt ontwikkeld ten gevolge van het onderzoek ‘Wind op en rondom de Veluwe’, zijn bekend gemaakt. Zo wordt bijvoorbeeld het initiatief Windpark Putten nu niet behandeld. Bron: Gemeente Putten

Tags: , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.