GEOxyz en RPS winnen tender voor metocean campagnes in 3 offshore wind zoekgebieden

| 20 maart 2023
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft de winnaars bekend gemaakt van de aanbesteding voor metocean-campagnes op drie nader te specificeren zoekgebieden voor offshore windenergie.

De aanbesteding was verdeeld in drie percelen waar afzonderlijk een metocean (meteorologische en oceanografische) onderzoekscampagne moet plaatsvinden. Bedrijven konden een offerte indienen voor één of meerdere kavels.

GEOxyz uit België heeft uiteindelijk zowel de tender voor kavel 1 als 2 gewonnen. De contractwaarde voor kavel 1 is EUR 3 100 000,00 en voor kavel 2 is EUR 2 300 000,00 (excl. BTW)

Het Nederlandse bedrijf RPS advies- en ingenieursbureau B.V. won de tender voor kavel 3. Dit contract heeft een waarde van EUR 3 627 335,00.

De werkzaamheden bestaan uit de uitvoering van drie metoceancampagnes . De gegevens voor elke locatie worden verkregen door middel van twee afzonderlijke drijvende LiDAR-systemen en een reserve systeem om wind-, golf- en stromingseigenschappen te meten. De systemen bevinden zich bij voorkeur in de commerciële fase (3) van de OWA-routekaart voor commerciële acceptatie van drijvende LiDAR-technologieën.

De voorkeursstartdatum voor kavel 1 is Q4 2022, en  die voor kavels 2 en 3 in Q1 2023. Bron: TenderNed

Tags: , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.