Groningen zweert bij windenergie

| 20 januari 2009
bron: provincie Groningen

Op 13 januari heeft de provincie Groningen een nieuw Provinciaal Omgevingsplan (POP) vastgesteld. Voor windenergie is het doel om het huidige vermogen van 392 MW in tien jaar uit te breiden naar 750 MW.

De Provincie kiest daarbij (evenals in het vorige POP) voor een concentratie van grootschalige windenergie nabij de industriegebieden van de Eemshaven, bij Delfzijl en langs de N33 bij Veendam. Bij Lauwersoog moet een locatie voor het testen van kleine molentjes komen (de vierde testlocatie in Nederland na de Wieringermeer, Schoondijke en Lelystad). Buiten de concentratiegebieden zijn alleen windmolentjes met een maximale ashoogte van 15 meter toegestaan. Bestaande solitaire turbines dienen gesaneerd en vervangen te worden in de concentratiegebieden. Op dezelfde locatie mogen zij alleen vervangen worden door een type op maximaal dezelfde ashoogte en mag de wieklengte niet meer zijn dan tweederde van de ashoogte.

In de praktijk betekent een en ander waarschijnlijk dat de Provincie de komende jaren, afgezien van de repowering ter plaatse van een klein aantal solitairen, nagenoeg volledig op slot zit voor meer windenergie omdat de betrokken gemeenten geen zin hebben in de voorgestelde locaties bij Eemshaven-Zuid, Delfzijl en langs de N33. De provincie acht het echter “met het oog op economie en milieu van groot belang dat geen onnodige vertraging ontstaat bij de realisatie van deze projecten” en “in gevallen waarin gemeenten geen volledige medewerking verlenen zijn wij bereid onze wettelijke doorzettingsmacht op grond van de Wet ruimtelijke ordening te gebruiken om vertraging te voorkomen”.

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.