Grootste Europese aanbesteding ooit voor energietransitie-infrastructuur officieel bezegeld

| 20 april 2023
Vandaag hebben TenneT, het samenwerkingsverband Hitachi Energy/Petrofac en de drie consortiumpartnerships GE/Sembcorp (SMOP), GE/McDermott en Siemens Energy/Dragados in Berlijn officieel de contracten ondertekend waarmee de grootste Europese aanbesteding ooit voor energietransitie-infrastructuur werd bezegeld.

Tijdens de officiële contractondertekening van vandaag ondertekenden TenneT en de vier samenwerkingsverbanden de orders, met een totale waarde van ongeveer 30 miljard euro, en hun acceptaties voor in totaal 14 offshore netaansluitingssystemen in de Duitse en Nederlandse Noordzee. De raamovereenkomsten zullen op lange termijn de middelen veiligstellen die nodig zijn om netaansluitingen te bouwen voor windparken in de Noordzee die evenveel elektriciteit zullen opwekken als 28 grootschalige elektriciteitscentrales

Laatste 3 systemen gegund

TenneT heeft hiermee het gunningsproces voor de converterstations op zee en aan land voor in totaal 14 offshore netaansluitingssystemen van elk 2 GW afgerond. Eind maart had TenneT al 11 van deze systemen gegund, waarvan acht in Nederland en drie in Duitsland. Vandaag zijn daar nog eens drie systemen in Duitsland aan toegevoegd.

Reeds op 30 maart 2023 gegund:
• GE/McDermott contracten gegund voor de bouw van de relevante componenten voor de Duitse offshore projecten BalWin4 en LanWin1, die in Unterweser zullen worden aangesloten.
• Hitachi Energy/Petrofac kreeg de contracten toegewezen voor vijf Nederlandse projecten die in Borssele (IJmuiden Ver Alpha, Nederwiek 1), Eemshaven (Doordewind 1 en Doordewind 2) en Geertruidenberg of Moerdijk (Nederwiek 3) zullen worden aangesloten. Door deze samenwerking wordt ook de Duitse verbinding LanWin5 gerealiseerd, die bij Rastede wordt aangesloten.
• GE/SMOP heeft drie Nederlandse projecten toegewezen gekregen voor aansluiting op de Maasvlakte, Rotterdam (IJmuiden Ver Beta, IJmuiden Ver Gamma en Nederwiek 2).

Het consortium Siemens Energy/Dragados kreeg vandaag de opdrachten voor de Duitse projecten BalWin3, LanWin4 (beide met een aansluiting op het onshore net in Wilhelmshaven) en LanWin2 (met een aansluiting bij Heide).

Tim Meyerjürgens, COO van TenneT: “Als de toonaangevende offshore transmissiesysteembeheerder in de EU beschikken wij over de knowhow die nodig is om Europa’s doel van onafhankelijke levering van duurzame energie te verwezenlijken. Om dit te bereiken moet de Noordzee worden ontwikkeld als Europa’s groene energiecentrale en snel worden aangesloten op de elektriciteitsnetten aan land. Wij handelen en investeren dienovereenkomstig. Ons 2GW-programma zal helpen groene windenergie uit de Noordzee schaalbaar en kostenefficiënter te maken – terwijl de gevolgen voor het milieu tot een minimum beperkt blijven.”

Productie kerncomponenten in Europa

Deze 14 systemen moeten tot 2031 worden gerealiseerd. Hun “kerncomponenten”, dat wil zeggen de innovatieve 2GW technologie voor het omzetten van wisselstroom in gelijkstroom en terug, zullen in alle projecten uitsluitend worden vervaardigd in de Europese productievestigingen van de leden van het consortium. Met een contract van deze omvang neemt Europa wereldwijd het voortouw -zowel qua technologie als qua productie- in een sleutelsector van de energievoorziening van morgen.

Alle overeenkomsten hebben betrekking op zowel de offshore als de onshore converterstations en de bijbehorende HVDC-technologie, die conversie van gelijk- en wisselstroom mogelijk maakt. De gecontracteerde leveranciers zullen onmiddellijk beginnen met de voorbereidende werkzaamheden voor de projecten. Op die manier zullen alle contractpartijen ervoor zorgen dat de projecten in het kader van de kaderovereenkomst volgens schema tot 2031 kunnen worden geleverd.

Marco Kuijpers, directeur Large Projects Offshore van TenneT: “TenneT heeft in de contractuele afspraken voor de aannemers ook verplichtingen opgenomen met betrekking tot veiligheid, innovatie en duurzaamheid, die tijdens de realisatie van de projecten vanaf vandaag tot 2031 steeds zullen worden verbeterd. Voor elk onderwerp wordt gezamenlijk een stappenplan ontwikkeld. Elk project moet beter zijn dan het vorige. De contractpartners en TenneT nemen hiermee hun verantwoordelijkheid om de keten met het oog op de toekomst zo duurzaam mogelijk te maken.”

 

 

Tags: , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd, Windenergie

Reacties zijn gesloten.