Imago windenergie op dieptepunt ?

| 20 maart 2009
Bron: Antwoorden 16 april minister op kamervragen

Tijdens de Kamerdiscussie over de SDE zei Diederik Samsom (PvdA) op 3 maart naar aanleiding van CDA-voorstellen om “windgeld” naar andere sectoren over te hevelen nog dat het daarvoor wat hem betreft nog veel te vroeg is, maar ook dat “alles bespreekbaar is als de doelen maar sneller gehaald worden”. Hij is nu echter de eerste die met een concreet voorstel komt om 72 miljoen Euro van wind op land over te hevelen naar zonnepanelen want “ik ben bang dat dat geld toch niet op gaat”, zo zei hij gisteren in “Vroege Vogels”.

Het effect is wel dat het doel van 20% duurzame energie weer wat verder weg komt te liggen want met die 72 miljoen kan met wind op land ruim 6 keer zoveel stroom geleverd worden als met zonnepanelen. En de haalbaarheid van dat doel hangt toch echt helemaal af van wind op land dus er zou alles aan gedaan moeten worden om er voor te zorgen dat de budgetten benut kunnen worden.

“Wind op land” moet zich nu echt zorgen gaan maken. We mogen aannemen dat ten Hopen van het CDA nu wat extra voor biomassa wil en Jansen van de SP zal wel wat meer voor wind op zee willen. Het was al een onzekere business door de jaarlijkse vaststelling van beschikbare budgetten, maar nu ziet het er naar uit dat er ook tijdens de jaarlijkse rit aan geknabbeld gaat worden. Maar misschien is de te verwachten discussie over budgetuitputting en verschuivingen wel een beoogd effect van Samsom en wordt het een opmaat om eens serieus te gaan nadenken over een beter systeem dat zonder jaarlijkse rantsoenering het maximale uit duurzame energie weet te halen.

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.